Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

TEM097:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds ett ändringsförslag som gäller lagstiftningen om insamling av arbetstagares personuppgifter i 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Remissbehandling - 6.9.2021, proposition till riksdagen veckan 47.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM097:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 14.4.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  47/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I propositionen föreslås det att 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet ändras.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 064 207
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att förtydliga lagstiftningen om insamling av arbetstagares personuppgifter i 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Sammandrag

I projektet bereds ett ändringsförslag som gäller lagstiftningen om insamling av arbetstagares personuppgifter i 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Remissbehandling - 6.9.2021, proposition till riksdagen veckan 47.

Utgångspunkter

Bakom projektet ligger riksdagens uttalande om lagen om integritetsskydd i arbetslivet (RSv 236/2018):
Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt genom lagberedning på trepartsbasis utreder de eventuella ändringsbehoven i fråga om regleringen om utredning av en arbetstagares tillförlitlighet (4 § 1 mom.) i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) och strävar efter att hitta en lämplig balans mellan integritetsskyddet för arbetstagare och arbetsgivarnas behov av informationsbehandling. I beredningen ska beaktas dataombudsmannens tolkningspraxis, utvecklingen inom lagstiftningen och vid behov EU:s direktivförslag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.