Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Nio miljoner euro för regionala innovationer och försök år 2016

Arbets- och näringsministeriet
9.6.2016 13.40
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 9 juni 2016 om tilldelningen av medel för regionala innovationer och försök. Anslaget för 2016 uppgår till nio miljoner euro. Sammanlagt 30 miljoner euro är reserverat för åtgärden för åren 2016-2018.

Av finansieringen för regionala innovationer och försök används i år cirka 4,5 miljoner euro till statens, städernas, tillväxtkorridorernas och temanätverkens tillväxtavtal och ytterligare 4,5 miljoner euro till landskapens åtgärder för förutsedd strukturomvandling.

Målet för tillväxtavtalen är att stärka näringslivets tillväxt och konkurrenskraft. Åtgärderna för förutsedd strukturomvandling ska särskilt påskynda strukturomvandlingen inom regionerna, genomföra snabba nya åtgärder av försökskaraktär och stärka anpassningen till förändringar i näringsstrukturen. Förnyelse av näringarna och företagsverksamheten, tillväxt och internationalisering samt försök som främjar sysselsättningen och företagandet har central roll. Landskapsförbunden är finansiärer av projekten inom åtgärderna.

Åtgärden "Regionala innovationer och försök" utgör en del av regeringens spetsprojekt "Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande". Målet är att ta till vara olika slags resurser i Finland för att tillväxten och sysselsättningen ska kunna tryggas.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Jannika Ranta, tfn 029 504 7165
konsultative tjänstemannen Johanna Osenius, ANM, tfn 029 506 4937
specialsakkunnig Pekka Hokkanen (förutsedd strukturomvandling), ANM, tfn 029 504 7137
överinspektör Hanna-Maria Urjankangas (tillväxtavtal), ANM, tfn 029 506 3739
 
Tillbaka till toppen