Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Yrkesbarometern: Nya yrken kommer att ha brist på arbetskraft

Arbets- och näringsministeriet
29.3.2017 10.05
Pressmeddelande

Enligt den senaste yrkesbarometern håller överutbudet av arbetskraft på att minska. Däremot har allt fler yrken brist på arbetskraft. Brist på arbetskraft kan observeras speciellt inom hälso- och socialsektorn samt i ökande grad i byggbranschen.

Uppgifterna baserar sig på en bedömning som gjordes vid arbets- och näringsbyråerna i februari–mars 2017 om hur efterfrågan och utbud möts inom den närmaste framtiden i cirka 200 yrken.

Enligt yrkesbarometern håller arbetsmarknaden på att balanseras i fråga om överutbud på arbetskraft. Det bedöms att det finns överutbud på arbetskraft i 43 av de 200 granskade yrkena. För ett år sedan fanns det för många sökande i 70 yrken.

Det finns mest överutbud på kontorssekreterare. Nya yrken på top 15-listan över yrken med överutbud är försäljare och fotografer.

Brist på arbetskraft finns speciellt inom social- och hälsovården

Antalet yrken som har brist på arbetskraft har fördubblats jämfört med läget för ett år sedan. I den senaste yrkesbarometern observerades det på riksomfattande nivå 24 yrken med brist på sökande, medan det ett år tidigare bedömdes att det fanns 12 yrken med arbetskraftsbrist.

Å andra sidan observerades den här gången inte några yrken med stor brist på arbetssökande. Bara för ett år sedan fastslogs att läkare, överläkare och specialistläkare var yrken med stor brist på arbetskraft.

– Bristen på arbetskraft håller alltså inte på att tillspetsas i vissa yrken, utan utvidgas till fler yrken, bedömer konsultative tjänstemannen Mika Tuomaala från arbets- och näringsministeriet.

Det finns brist på arbetskraft i synnerhet inom hälso- och socialsektorn, som utgör ungefär hälften av alla yrken med arbetskraftsbrist. Nu råder det störst brist på logopeder. Inom hälso- och socialsektorn håller dessutom bristen på hemvårdare bli vanligare.

I yrkesbarometern observerades att bristen på arbetskraft ökar ytterligare inom byggverksamhet. Störst är bristen på arbetsledare inom byggbranschen.

Även inom andra branscher håller arbetsmarknaden för vissa yrken på att förändras tydligt. Efterfrågan på arbetskraft ökar tydligt i vissa yrken inom industrisektorn, såsom svetsare och verkstadsmekaniker. Således förväntas det att bristen på arbetskraft blir vanligare också i dessa yrken.

Nästa prognos om sysselsättningsutsikterna för olika yrkeskategorier publiceras i september 2017. De senaste bedömningarna i yrkesbarometern finns tillgängliga i sin helhet på adressen
https://www.ammattibarometri.fi/?kieli=sv

Ytterligare upplysningar:
Mika Tuomaala, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8450

Tillbaka till toppen