Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

378 400 arbetslösa arbetssökande i juli

Arbets- och näringsministeriet
23.8.2016 9.02
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juli sammanlagt 378 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 200 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 12 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 200 färre än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 54 800. I januari–juli avslutades i genomsnitt 60,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 0,9 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 127 200, vilket är 14 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 131 200, dvs. 800 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 36 000 nya lediga jobb, dvs. 3 000 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 67 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 6 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av juli fanns det i hela landet 31 600 permitterade, vilket är 400 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 21 600, vilket är 2 100 färre än i juli i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 600 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 3 100 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 1 200 från juni till juli.

I slutet av juli deltog 99 400 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 1 800 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juli 2 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än i juli i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 214 000, vilket är 18 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,8 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
forskningsdirektör Heikki Räisänen, ANM, tfn 029 504 7118

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt
Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier:  
http://tem.fi/sv/publiceringsdagar-for-statistiska-uppgifter-bekrivning-och-kvalitetsbeskrivning

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www.toimialaonline.fi sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggörande

Tillbaka till toppen