Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Utredningen om utvecklingsbehoven i gruvlagstiftningen framskrider

Arbets- och näringsministeriet
26.4.2019 15.27 | Publicerad på svenska 29.4.2019 kl. 11.21
Pressmeddelande
Utredningsperson jur.dr. Pekka Vihervuori

De preliminära iakttagelserna i juris doktor Pekka Vihervuoris utredning om utvecklingsbehov i gruvlagstiftningen visar att det inte finns behov av någon genomgripande ändring av gruvlagen från 2011. Däremot har det framkommit eventuella ändringsbehov i fråga om förhållandet mellan gruvlagen och annan lagstiftning som gäller gruvor. Den slutliga rapporten med rekommenderade åtgärder ska publiceras den 15 juni 2019

Arbets- och näringsministeriet förordnade den 1 mars 2019 i samarbete med miljöministeriet juris doktor Pekka Vihervuori till utredningsperson med uppdrag att utreda och utvärdera hur gruvlagen fungerar i förhållande till de i lagen uppsatta målen samt hur förhållandet mellan gruvlagen och annan central lagstiftning om gruvdrift fungerar. För utredningen inhämtades respons från intressentgrupper genom en omfattande frågerunda och ett samrådsmöte riktat till centrala aktörer den 2 april 2019. Dessutom har det funnits en öppen möjlighet att lämna kommentarer på webbplatsen dinåsikt.fi. Enkäten om gruvdrift och gruvlagstiftning kan besvaras i tjänsten dinåsikt.fi under ytterligare en månad.

De kommentarer som utredningspersonen fått hittills visar att det finns stort intresse för lagstiftningen om gruvdrift på många håll. Det har också framförts kritik och kommentarer om olika ändringsbehov på ett mångsidigt sätt, både i de omfattande systemrelaterade frågorna och i många detaljer. Å andra sidan har förslagen ofta varit mycket olika eller sinsemellan motstridiga, vilket är förståeligt med tanke på gruvdriftens karaktär.

En genomgripande ändring av gruvlagen från 2011 ansågs dock oftast inte vara motiverad i kommentarerna. Enligt utredningspersonens preliminära rekommendationer anses det inte heller finnas någon anledning till en genomgripande ändring. Däremot har det utifrån kommentarerna och annan inhämtad utredning framgått att det finns eventuella utvecklingsbehov i förhållandet mellan gruvlagen och annan lagstiftning som gäller gruvor. De preliminära iakttagelser och rekommendationer som anges i promemorian kompletteras i utredningspersonens slutrapport, som ska publiceras den 15 juni 2019.

Promemoria: Selvityshenkilö Vihervuoren alustavat havainnot kaivoksia koskevan lainsäädännön tarkistamistarpeista (på finska)

Ytterligare upplysningar:

utredningsperson Pekka Vihervuori, kontakter [email protected]
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, ANM, 029 506 4216, [email protected]
Tuula Manelius, regeringsråd, ANM 029 506 4909, [email protected]

Tillbaka till toppen