Hyppää sisältöön

Kaivoslainsäädännön kehittämistarpeita koskeva selvitys etenee

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2019 15.27
Tiedote
Selvityshenkilö OTT Pekka Vihervuori

Selvityshenkilö OTT Pekka Vihervuoren kaivoslainsäädännön kehittämistarpeita arvioivan selvitystyön alustavat havainnot osoittavat, että vuoden 2011 kaivoslain perinpohjaiselle muuttamiselle ei ole tarvetta. Sen sijaan kaivoslain ja muun kaivoksia koskevan lainsäädännön välisessä suhteessa on ilmennyt mahdollisia muutostarpeita. Lopullinen raportti toimenpidesuosituksineen julkaistaan 15.6.2019.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa 1.3.2019 selvityshenkilö OTT Pekka Vihervuoren selvittämään ja arvioimaan kaivoslain toimivuutta suhteessa laissa asetettuihin tavoitteisiin sekä kaivoslain ja kaivostoimintaan kohdistuvan muun keskeisen lainsäädännön välisen suhteen toimivuutta. Selvitystä varten on hankittu sidosryhmäpalautetta laajalla kyselykierroksella sekä keskeisille tahoille kohdennetulla kuulemistilaisuudella 2.4.2019. Lisäksi otakantaa.fi-sivustolla  on ollut avoin mahdollisuus kommenttien esittämiseen. Kaivostoimintaa ja kaivoslainsäädäntöä koskevaan kyselyyn voi vastata otakantaa.fi-palvelussa vielä kuukauden ajan.

Selvityshenkilön tähän mennessä saama palaute osoittaa, että kaivostoimintaa koskevaa lainsäädäntöä kohtaan tunnetaan eri tahoilla laajaa kiinnostusta. Myös kritiikkiä ja erilaisia muutostarpeita on tuotu monipuolisesti esille, niin laaja-alaisissa järjestelmäkysymyksissä kuin monissa yksityiskohdissakin. Toisaalta ehdotukset ovat usein hyvin erisuuntaisia tai keskenään ristiriitaisia, mikä on kaivostoiminnan luonne huomioon ottaen ymmärrettävää.

Vuoden 2011 kaivoslain perinpohjaista muuttamista ei palautteessa kuitenkaan yleensä ole pidetty aiheellisena, eikä selvityshenkilön alustavissa suosituksissakaan tällaiseen nähdä syytä. Sen sijaan palautteen ja muun hankitun selvityksen perusteella on noussut esiin, että kaivoslain ja muun kaivoksia koskevan lainsäädännön välisessä suhteessa on mahdollisia kehittämistarpeita. Muistiossa esitetyt alustavat havainnot ja suositukset täydentyvät selvityshenkilön loppuraportissa, joka julkaistaan 15.6.2019.

Muistio: Selvityshenkilö Vihervuoren alustavat havainnot kaivoksia koskevan lainsäädännön tarkistamistarpeista

Lisätietoja:

selvityshenkilö Pekka Vihervuori, yhteydenotot [email protected]
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, 029 506 4216, [email protected]
hallitusneuvos Tuula Manelius, TEM 029 506 4909, [email protected]

 
Sivun alkuun