Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Långtidsarbetslösheten fortsatte att minska i maj

Arbets- och näringsministeriet
26.6.2018 9.04
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av maj sammanlagt 241 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 49 900 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 77 300, vilket är 29 200 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 92 900, dvs. 20 000 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 500 färre än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 29 600. I januari–maj avslutades i genomsnitt 68,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,8 procentenheter mer än ett år tidigare.

Permitteringarna minskade

I slutet av maj fanns det i hela landet 15 300 permitterade, vilket är 6 500 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 8 200, vilket är 4 400 färre än i maj i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade 

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 62 500 nya lediga jobb, dvs. 10 400 fler än i maj i fjol. Allt som allt fanns det i maj 118 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 21 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj deltog 130 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 300 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 90 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,3 procent, dvs. 2,9 procentenheter högre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 261 000, vilket är 35 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,3 procent, dvs. 1,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen: 

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning. 

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna. 

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna 

Ytterligare upplysningar:
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 504 8084

Länkar:
ANM:s sysselsättningsöversikt
Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner
Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden

Tillbaka till toppen