Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ministrar och ledare för arbetsmarknadens centralorganisationer vädjar till inflytelserika personer på arbetsplatser för att få bort sexuella trakasserier

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
8.3.2018 9.01
Pressmeddelande

I ett budskap som är gemensamt för ministrarna Lindström, Saarikko och Mattila och för ledarna av arbetsmarknadens centralorganisationer uppmanas arbetsplatser att se till att rutinerna för att ta itu med sexuella trakasserier är up-to-date och att alla arbetstagare känner till dem.

Till stöd för arbetsplatserna har det tagits fram en guide där det finns anvisningar om bland annat identifiering av sexuella trakasserier samt information om lagstiftningen och arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar. 

– Inom många branscher och på många arbetsplatser har det gjorts ett gott arbete och skapats rutiner i händelse av eventuella problem. Under de senaste månaderna har det framkommit fall som visar att vårt arbete för att främja ett arbetsliv som är fritt från trakasserier måste fortsätta, konstaterar arbetsminister Jari Lindström.

– Vi måste ändra attityderna, här har i synnerhet ledningen för företag och offentliga arbetsplatser ett stort ansvar. Ledningen måste vid varje tillfälle ge budskapet att sexuella trakasserier inte kan accepteras, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, som är den minister som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

– Även det tysta accepterandet måste ta slut. Det måste skapas ett sådant klimat på arbetsplatser att det är lätt för alla att ingripa i trakasserier som de ser. Nolltolerans får inte vara bara tomma ord, utan en av värderingarna på alla arbetsplatser i Finland, tillägger social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Budskapet har utöver ministrarna undertecknats av ledarna för Akava, Finlands näringsliv (EK), Kyrkans arbetsmarknadsverk, Kommunarbetsgivarna, FFC, STTK, Företagarna i Finland samt Statens arbetsmarknadsverk.

Samarbetet mellan ministerierna och centralorganisationerna inleddes vid ett rundabordssamtal som hölls den 18 december 2017. Projektet Arbetsliv 2020 vid arbets- och näringsministeriet har lett den arbetsgrupp som tillsattes efter rundabordssamtalet samt framtagningen av guiden för arbetsplatser. Arbetsgruppen fortsätter sitt samarbete och bedömer eventuella nya åtgärder.

Budskap till inflytelserika personer på arbetsplatser (på finska)

Ytterligare upplysningar:

Heidi Hiltunen, specialsakkunnig, Arbetsliv 2020, ANM, tfn 0295 047 713
Jami N. Arvola, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 4471 255
Riikka Pirkkalainen, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 539 5090
Niina Perälä, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 107

Tillbaka till toppen