Hoppa till innehåll

Unga vuxnas ställning på arbetsmarknaden har försämrats

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2017 10.03
Pressmeddelande

Efter den ekonomiska krisen har det varit allt svårare för unga vuxna att bli högre tjänsteman i arbetslivet. Andelen ungdomar som står utanför arbete och utbildning har ökat ganska kraftigt.

Allt färre unga vuxna arbetar som högre tjänsteman. Däremot är allt fler som jobbar i arbetaryrken eller lägre tjänstemän som utför osjälvständigt kontorsarbete unga vuxna. Uppgifterna framgår av en statistisk analys som arbets- och näringsministeriet publicerat.

Det har också skett förändringar i hur unga vuxna får anställning i olika branscher. Deras andel har ökat inom byggverksamhet, gruvdrift, el-, gas- och värmeförsörjning samt finansiering och försäkring. Andelen unga vuxna har minskat särskilt mycket inom informations- och kommunikationsbranschen.

Finländska ungdomars anställningar är även i en internationell jämförelse oftast kortvariga. Ungdomar som är i arbete upplever dock oftare än äldre arbetstagare att deras arbetsliv är kvalitetsfullt. Ungdomarna har sämre erfarenheter än de äldre åldersgrupperna endast när frågan gäller arbetets självständighet.

Andelen ungdomar som står utanför arbete och utbildning har ökat

Ungdomsarbetslösheten vände till en kraftig ökning efter finanskrisen. Arbetslösheten bland unga män har ökat kraftigare än bland unga kvinnor. Den största delen av de arbetslösa i åldern 20–29 år har fått utbildning på mellannivå.

– Under de senaste månaderna har det skett en vändning till det bättre, och ungdomsarbetslösheten har börjat minska. En oroväckande trend är dock fortfarande att antalet unga långtidsarbetslösa fortsätter att öka. För närvarande utökar vi sätten att ta itu med problemet bättre än tidigare, berättar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

– Nu syftar alla våra åtgärder till att skapa arbetstillfällen. Speciellt för åtgärdandet av ungdoms- och långtidsarbetslösheten måste man snabbt hitta nya verkningsfulla metoder, säger näringsminister Mika Lintilä.

Andelen NEET-ungdomar som står utanför arbete och utbildning och som inte fullgör militärtjänst har ökat ganska kraftigt i Finland efter 2010, i alla andra åldersgrupper utom i åldersgruppen 15–19 år. I synnerhet hat NEET-andelen ökat för män i åldern 20–24 år. Förkortningen NEET kommer från orden Not in Employment, Education or Training.

– Det är sannolikt att ökningen av andelen NEET-ungdomar är en följd av att recessionen drog ut på tiden. Det innebär inte nödvändigtvis att en mer varaktig utslagning från arbete och utbildning ökar. En faktor i bakgrunden till skillnaden mellan könen är att unga män har sämre utbildningsnivå än unga kvinnor, säger forskningsdirektör Heikki Räisänen.

Resultaten av den statistiska analysen, som utarbetades av forskningsdirektör Räisänen, konsultative tjänstemannen Johanna Alatalo och specialsakkunnig Erno Mähönen, överlämnades till näringsminister Olli Rehn, som avslutade sin tjänsteperiod i december.

Nuorten ja nuorten aikuisten työelämä ja sen ulkopuolisuus -tilastoanalyysi

Ytterligare upplysningar:
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, ANM, tfn 029 504 7118

Tillbaka till toppen