Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Pekka Vihervuori blir utredningsperson för gruvlagstiftningen

Arbets- och näringsministeriet
27.2.2019 14.50 | Publicerad på svenska 1.3.2019 kl. 15.14
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har efter samråd och i samarbete med miljöministeriet beslutat kalla juris doktor Pekka Vihervuori till utredningsperson med uppdrag att utreda hur lagstiftningen om gruvdrift fungerar.

Utredningspersonen har till uppgift att utvärdera hur gruvlagen fungerar i relation till de i lagen uppsatta målen samt hur förhållandet mellan gruvlagen och annan central lagstiftning om gruvdrift fungerar.  Utredningen resulterar i en utvärdering av lagstiftningens funktion och tillämpning samt förslag till fortsatta åtgärder.

Avsikten är att utredningsarbetet ska framskrida så att de viktigaste observationerna i utvärderingen blir tillgängliga för regeringsförhandlarna den 15 april 2019 och den slutliga rapporten, som inbegriper rekommenderade åtgärder, blir färdig den 15 juni 2019.

Till stöd för utredningspersonen tillsätts ett sekretariat med företrädare för arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet samt vid behov sakkunniga.

Ytterligare upplysningar:
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör arbets- och näringsministeriet, 029 506 4216, [email protected]
Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, miljöministeriet, 029 525 0255, [email protected]
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, 050 463 9929, [email protected]

Tillbaka till toppen