Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i februari

Arbets- och näringsministeriet
26.3.2019 9.12
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 245 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 30 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 600. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 64 700, vilket är 21 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 92 900, dvs. 13 400 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 900 färre än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 30 500. I januari-februari avslutades i genomsnitt 63,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,8 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 77 800 nya lediga jobb, dvs. 8 700 fler än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 161 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 23 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari deltog 125 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 300 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av februari fanns det i hela landet 22 000 permitterade, vilket är 3 000 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 16 000, vilket är 900 färre än i februari i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 34 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,7 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 200 000, vilket är 33 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,4 procent, dvs. 1,2 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna:

http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen