Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Virolainen och Lintilä till OECD:s ministermöte i Paris – det multilaterala samarbetet ska stärkas

Arbets- och näringsministeriet
30.5.2018 9.28 | Publicerad på svenska 30.5.2018 kl. 9.48
Pressmeddelande

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD håller sitt ministermöte i Paris den 30-31 maj 2018. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen och näringsminister Mika Lintilä representerar Finland under mötet.

Huvudtemat för mötet är att stärka det multilaterala samarbetet. Mötet öppnas av ordförandelandet Frankrikes president Emmanuel Macron.

”I det rådande världsekonomiska läget är det viktigt att diskutera olika sätt att stimulera och stärka det multilaterala samarbetet. OECD bör också i framtiden förespråka internationellt samarbete, öppen ekonomi, fri handel och underlättande av investeringar”, konstaterar minister Virolainen och minister Lintilä.

Minister Virolainen kommer att delta i diskussionerna om den multilaterala handelspolitikens nuläge och framtid samt om metoder för att skapa mer jämlika spelregler för den internationella handeln. Minister Lintilä deltar i diskussioner om ekonomins digitalisering och utsikterna för det internationella samarbetet. Under en arbetslunch diskuterar ministrarna finansieringen för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling.

Under mötet undertecknas också Colombias och Litauens anslutningsavtal med OECD. Dessutom offentliggör OECD sin översikt över utsikterna för den globala ekonomin.

Innan ministerkonferensen, den 29–30 maj, ordnas OECD Forum 2018, som för samman representanter från affärslivet, civilsamhället, forskarvärlden och medier runt om i världen.

Du hittar mer information om ministermötet på http://www.oecd.org/ och på Twitter (#OECDweek). Diskussionerna under Forum 2018 är offentliga och du kan delta på OECD Forum Network på adressen https://www.oecd-forum.org/ och på Twitter (#OECDForum).

Ytterligare information:
Tuuli-Maaria Aalto, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463
Jukka Ihanus, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 50 60180
Johanna Ala-Nikkola, handelsråd, handelspolitiska enheten, utrikesministeriet, tfn 040 847 2178

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]
Arbets- och näringsministeriets e-postadresser har formen fö[email protected]

Anne-Mari Virolainen Mika Lintilä
Tillbaka till toppen