EU-tukia kaupunkien kehittämiseen

Kuusi suurinta kaupunkia – 6AIKA

Suomen suurimmat kaupungit, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu toteuttavat yhteistyössä kestävän kaupunkikehityksen toimia osana Suomen Kestävää kasvua ja työtä - rakennerahasto-ohjelmaa. Kaupungit ovat luoneet toiminnalle oman strategian - 6AIKA-strategian vuosiksi 2014 – 2020.

Strategiassa on kolme painopistettä:

  1. Avoimet innovaatioalustat -painopistealueella luodaan ja testataan uusia palveluja ja tuotteita aidoissa olosuhteissa.
  2. Avoin data ja rajapinnat -painopistealueella avattu data toimii uusien palvelujen sekä toiminnan kehittämisen raaka-aineena.
  3. Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopistealue kokoaa kaupunkiyhteisön kehittämään yhdessä palveluinnovaatioita ja asiakasprosesseja.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoittavat hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR). EAKR-rahoitusta hallinnoi Uudenmaan liitto ja ESR-rahoitusta Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja:  Olli Voutilainen

Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen

Ohjelmakaudella 2014–2020 myös useissa kaupungeissa toimivat yhdistykset ja asukkaat voivat hakea rakennerahasto-ohjelmasta tukea paikalliseen kehittämiseen. Maakunnan yhteistyöryhmä linjaa toimien käyttöä kaupungeissa. Suomessa yli 23 000 asukkaan kaupunkien keskusta-alueiden kansalaistoimijalähtöistä, kaupungin ja yhdistystoimijoiden kumppanuuteen perustuvaa eli osittain Leader-metodia toteuttavaa kehittämistä tuetaan Suomen rakennerahasto-ohjelmaan kirjattujen periaatteiden mukaan.
Rakennerahastot.fi

Lisätietoja: Valtteri Karhu

URBACT III – eurooppalaiset kaupungit vaihtavat kokemuksia ja oppivat toisiltaan

Urbact on EU:n yhteisöaloiteohjelma, joka edistää kokemustenvaihtoa Euroopan kaupunkien välillä. Ohjelman tavoitteena on kokemustenvaihtoverkkojen, työryhmien ja tutkimusten kautta koota ja levittää kaupunkien kehittämisen hyviä toimintamalleja.

URBACT I ja II -ohjelmien hyvien kokemusten kannustamana käynnistettiin URBACT III, jonka ohjelmakausi päättyy vuonna 2020.  Ohjelmalle saadaan tämän vuoden aikana kansallinen infopiste.

Uusi EU:n rahoitusinstrumentti Urban Innovative Actions (UIA) kaupunkien innovatiivisille projekteille

Urban Innovative Actions (UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Ohjelman kautta jaetaan jäsenmaiden kaupunkien projekteille yhteensä 372 miljoonaa euroa vuosina 2014-2020. UIA rohkaisee kaupunkeja ottamaan riskejä ja kokeilemaan eri kumppanitahojen kanssa entistä innovatiivisempia ja luovempia ratkaisuja kohdattuihin haasteisiin.
Ensimmäinen hakukierros sulkeutui 31.3.2016. Teemat vaihtelevat hakukierroksittain, ja ensimmäisen kierroksen teemat ovat seuraavat:

  1. kaupunkiköyhyys
  2. maahanmuuttajien ja pakolaisten integraatio
  3. työpaikat ja taidot paikallistaloudessa
  4. energiajärjestelmän muutos

TEM rohkaisee suomalaisia kaupunkeja hakemaan innovatiivisille projekteilleen rahoitusta UIA:n kautta.