Proposition om retroaktiv elpriskompensation och förlängning av betalningstiderna för elräkningar till riksdagen

31.1.2023 12.26
ANM
Sähköjohdot talvella
Statsrådet lämnade den 31 januari 2022 en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär retroaktiv elpriskompensation, förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och temporärt stödjande av elbolagens likviditet. Dessutom föreslås det temporära ändringar i inkomstskattelagen, lagen om temporärt elstöd och lagen om Energimyndigheten.

Användningen av förnybar energi ökade, skillnaden till fossil energi redan 8 procentenheter

31.1.2023 8.58
ANM
Graafinen ympyrädiagrammi, joka kertoo uusiutuvien energialähteiden käytön jakautumisen vuonna 2021.
Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen ökade 2021 och blev 8 procentenheter större än andelen fossil energi. Användningen av trä för energiproduktion nådde rekordnivåer 2021, och utbyggnaden av vindkraft var rekordstor 2022.

I december fanns det 260 400 arbetslösa arbetssökande

27.1.2023 8.04
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av december. Totalt 260 400, en minskning på 14 900 för ett år sedan.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 14 900 personer. I december anmäldes 72 600 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 129 500 lediga jobb, vilket är 35 000 färre än för ett år sedan.

Arbetsgrupp ska bereda det nationella genomförandet av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

24.1.2023 14.44
ANM
Rahtilaiva merellä
Syftet med EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränserna är att förhindra koldioxidläckage, det vill säga att utsläppen av växthusgaser överförs till produktionen utanför unionen, och uppmuntrar samtidigt tillverkare utanför EU att minska sina utsläpp. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella genomförandet av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna.

En utredning om lagen om studieledighet erbjuder information om nuläget och utmaningarna i fråga om studieledighet

30.1.2023 13.13
ANM
Opettajia ja opiskelijoita yhdessä.
Syftet med studieledigheten är att förbättra utbildnings- och studiemöjligheterna för dem som arbetar samt att höja utbildningsnivån. Lagen om studieledighet har stiftats för mer än 40 år sedan. Syftet med den utredning som arbets- och näringsministeriet beställde var att sammanställa information för att utveckla lagen om studieledighet.

Handbok om integrationslagen på lättläst finska stöder främjande av integration

27.1.2023 13.53
ANM
Illustrationsbild.
En lättläst handbok om integrationslagen har publicerats på integration.fi. Handboken betjänar särskilt personer som utför integrationsarbete och som inte talar finska eller svenska som modersmål. Handboken lämpar sig också i arbetet med vägledning och rådgivning för invandrare. Allt som allt behöver så många som 750 000 människor lättläst i Finland.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister