Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Lagutkast om utsläppshandeln med fossila bränslen på remiss

20.5.2024 10.02
ANM
bränsleledning på biltanken
Arbets- och näringsministeriet har sänt ett utkast till regeringsproposition på remiss. I propositionsutkastet föreslås att det stiftas en ny lag om utsläppshandel för distribution av fossila bränslen. Genom denna lag genomförs det reviderade utsläppshandelsdirektivet till den del som gäller handeln med utsläppsrätter för sektorn för separat uppvärmning av byggnader, vägtransportsektorn samt vissa ytterligare sektorer.

Arbets- och näringsministeriet inleder en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi

17.5.2024 11.54
ANM
Kuvassa näkyvät rakennustyöntekijän askelet tämän harppoessa huomiohaalareissa työmaalla.
Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande beredningsgrupp med uppgift att uppdatera strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Uppdateringen görs under ledning av arbetsminister Arto Satonen och samordnas av arbets- och näringsministeriet under 2024.

Ändringarna i lagstiftningen om arbetsfred träder i kraft den 18 maj

16.5.2024 11.45
ANM
Statsrådet föreslår att republikens president stadfäster ändringarna i lagstiftningen om arbetsfred vid presidentföredragningen den 17 maj 2024. Ändringarna avses träda i kraft den 18 maj 2024.

Säsongsarbete i anställningsförhållande är i fortsättningen den huvudsakliga vägen till Finland för utländska plockare av vilda bär

15.5.2024 11.40
ANM
Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande fastställde 15 maj 2024 att ändra säsongsarbetslagen och säsongsarbetsförordningen. I fortsättningen är säsongsarbete i anställningsförhållande den huvudsakliga vägen till Finland för utländska plockare av vilda bär. Målet är att ändringarna träder i kraft för skördeperioden 2025.

Arbetsmarknadsprognos: en vändning till det bättre kan förväntas mot slutet av 2024

15.5.2024 10.01
ANM
Kuvassa on graafinen esitys työllisyys- ja työttömyysasteista ikäryhmittäin ja aikasarjana.
Enligt vårens arbetsmarknadsprognos på kort sikt börjar toppen av arbetslöshetens ökning vara bakom oss. Långtidsarbetslösheten förutspås öka ännu under hela året.

Se även

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Informationstjänst för företagsstöd

Informationstjänst för företagsstöd

Den offentliga informationstjänsten för företagsstöd innehåller uppgifter om beviljade och utbetalda stöd enligt FO-nummer. Syftet är att effektivisera transparensen i och uppföljningen av företagsstöden samt att ge information om hur stöden fördelas och utvecklas.

Informationstjänst för företagsstöd

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, sex bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister