Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

EU nådde en överenskommelse om förordningen om artificiell intelligens – konsekvenserna för finländska företag bedöms i arbets- och näringsministeriets utredning

9.12.2023 12.05
ANM
EU-rådets huvudbyggnad, Berlaymont i Bryssel, framför EU:s flaggor
Vid trepartsförhandlingarna nådde medlemsstaterna, kommissionen och Europaparlamentet den 9 december 2023 i Bryssel en överenskommelse om Europeiska unionens förordning om artificiell intelligens. Syftet med förordningen är att säkerställa att de system för artificiell intelligens som finns på marknaden i EU inte äventyrar människors säkerhet, hälsa eller grundläggande fri- och rättigheter.

Maarit Merla blir verkställande direktör för Finlands Center för Läkemedelsutveckling Ab

8.12.2023 13.00
ANM
Maarit Merla puolikuvassa
Maarit Merla har utsetts till verkställande direktör för Finlands Center för Läkemedelsutveckling Ab. Merla tillträder posten den 1 januari 2024. Finlands Center för Läkemedelsutveckling Ab är ett bolag med specialuppgifter som helt ägs av finska staten och hör till arbets- och näringsministeriets ägarstyrning och förvaltningsområde. Bolaget betjänar högskolor och forskningsinstitut i hela landet, aktörer inom klinisk läkemedelsforskning samt företag inom branschen.

Utkast till beslut om målen med försörjningsberedskapen på remiss

7.12.2023 12.07
ANM
Arbets- och näringsministeriet sänder ett utkast till statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen på remiss. En övergripande reform av målbeslutet nämns i statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen, som riksdagen godkände i mars. Dessutom står det i regeringsprogrammet att regeringen genom statsrådets målbeslut om försörjningsberedskapen säkerställer att försörjningsberedskapsnivån motsvarar kraven i den förändrade säkerhetspolitiska miljön.

Beredningen av ändringarna av lagstiftningen om arbetsfred fortsätter

5.12.2023 16.25
ANM
Remissbehandlingen av ändringarna av lagstiftningen om arbetsfred avslutades den 5 december 2023. Det lämnades många utlåtanden, 53 sammanlagt. Härnäst kommer arbets- och näringsministeriet att analysera utlåtandena som en del av den fortsatta beredningen. Ministerarbetsgruppen för sysselsättning och företagande behandlar reformen i december 2023. Propositionsutkastet ska också bedömas av rådet för bedömning av lagstiftningen.

EU:s konkurrenskraftsministrar sammanträder i Bryssel den 7–8 december

5.12.2023 11.54
ANM
EU-lippu
EU-lippu
EU:s konkurrenskraftsråd sammanträder i Bryssel den 7–8 december 2023. Arbetsminister Arto Satonen företräder Finland vid mötet i sammansättningen av ministrar med ansvar för den inre marknaden och industripolitiken den 7 december. Näringsminister Wille Rydman företräder Finland vid mötet i sammansättningen av ministrar med ansvar för forskning, innovation och rymdfrågor den 8 december.

Se även

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringen utvecklar den finländska arbetsmarknaden i en mer flexibel riktning. Avsikten är att stödja sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och utvecklingen av produktiviteten. Reformerna bereds enligt trepartsmodellen så att kompetensen hos näringslivs- och löntagarorganisationerna utnyttjas.

Regeringens arbetsmarknadsreformer

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Finlands framgång och internationella konkurrenskraft baserar sig på hög kompetens. Det råder dock brist på kompetent arbetskraft på arbetsmarknaden. Inhemska arbetslösa arbetssökande behöver sysselsättas och därtill behövs arbetsrelaterad invandring.

Regeringens åtgärder för arbetsrelaterad invandring

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Arto Satonen
Arto Satonen
Arbetsminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Miljö- och klimatminister
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Inrikesminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister