Finlands riktning: förslag om hur produktiviteten och tillgången på arbetskraft kan förbättras under nästa regeringsperiod har publicerats

27.3.2023 14.31
ANM
I projektet Suomen suunta (Finlands riktning) har arbetsmarknadens parter tillsammans med sakkunniga dryftat metoder för att påskynda Finlands ekonomiska tillväxt under den kommande valperioden. Målet var att hitta en ny, mer hållbar riktning för Finland och samtidigt stärka dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Slutrapporten från projektet, som hade initierats av arbetsminister Tuula Haatainen, presenterades den 27 mars 2023 i Ständerhuset.

Gasmarknadspaketet och elmarknadsmodellen på agendan i energirådet

27.3.2023 14.10
ANM
Vihreän energian piirrossymboleja
EU:s energiministrar samlas den 28 mars 2023 i Bryssel till det första officiella mötet i energirådet under Sveriges ordförandeskap. Avsikten är att nå en allmän riktlinje om gasmarknadspaketet och föra en politisk diskussion om Europeiska kommissionens förslag av den 14 mars till reform av EU:s elmarknadsmodell. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Ann-Mari Kemell.

Lönesubventionsreformen träder i kraft i juli

23.3.2023 15.55
ANM
Lagstiftningen om lönesubvention har uppdaterats för att förenkla systemet och för att öka företagens användning av subventionen. Lagen träder i kraft den 1 juli 2023.

Lagarna om överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna stadfästes

23.3.2023 15.41
ANM
Kuvituskuva, jossa aihetunniste #TEpalvelut2024.
Republikens president stadfäste den 23 mars 2023 ett lagpaket som gäller om organisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Ansvaret för att ordna denna service överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025. Reformen syftar till att skapa en servicestruktur som främjar snabb sysselsättning av arbetssökande genom att utnyttja alla möjligheter som finns i det kommunala serviceutbudet.

Utredning: En grön omställning inom textilindustrin gör det möjligt för finländska aktörer att växa

24.3.2023 10.32
ANM
tekstiiliteollisuus
Nya materiellösningar, digitaliserad cirkulär ekonomi och finländsk design är avgörande för att Finlands konkurrenskraft ska bli bättre och för att Finland ska kunna vara föregångare i förändringen på systemnivå inom textil- och modeindustrin. En grön omställning inom textilindustrin gör det möjligt för finländska aktörer att växa. Detta framgår av arbets- och näringsministeriets utredning ”Competitiveness of Finland’s textile and fashion industry in international markets”, som publicerades den 24 mars 2023.

Arbetsgrupp rekommenderar: det behövs en modell som sträcker sig över valperioderna för att göra företagsregleringen smidigare

24.3.2023 9.34
ANM
Bättre lagberedning syftar till en smidigare lagstiftning som effektivt uppfyller de politiska mål som ställts upp för den utan ytterliga nackdelar för företag eller medborgare. Arbetsgruppen lägger i sin slutrapport fram rekommendationer för att säkerställa att företagslagstiftningen blir smidigare på lång sikt över regeringsperioderna.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister