Innehåll med tagg aluekehitys .

Kommissionen godkände Finlands regional- och strukturpolitiska program för 2021–2027

12.5.2022 11.06
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Europeiska kommissionen har godkänt EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 samt Finlands partnerskapsöverenskommelse bland de första i hela EU. Programmet främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd. I partnerskapsöverenskommelsen beskrivs de olika fondernas strategiska inriktning och inbördes samordning.

Statsrådet har beviljat 33 miljoner euro för regionutveckling och åtgärder med syftet att förutse strukturomvandlingar

24.3.2022 14.17
ANM
Landskapsförbunden har i egenskap av regionutvecklingsmyndigheter beviljats 33 miljoner euro av Statsrådet för självständig utveckling av landskapen och främjande av avtalsbaserat samarbete mellan staten och landskapen. Regionerna kan också använda finansieringen för att stärka regionernas resiliens i den förändrade verksamhetsmiljön och för att vidta åtgärder i syfte att förutse strukturomvandlingar.

Regeringen beviljar Jämsä och Utsjoki finansiering på grund av strukturomvandlingarna

16.12.2021 16.44
ANM
Regeringen har den 16 december 2021 beviljat 4 miljoner euro för den plötsliga strukturomvandlingen i Jämsä, och 300 000 euro för strukturomvandlingen i Utsjoki. Syftet med finansieringen är att stödja den hållbara tillväxten och livskraften i regionerna.

Rapport: Fyra scenarier för den regionala utvecklingen i Finland 2040

8.12.2021 13.02
ANM
I en rapport som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet presenteras eventuella framtidsvisioner för Finlands regionutveckling med hjälp av fyra olika scenarier. Enligt scenarierna som sträcker sig till 2040 kan regionutvecklingen i Finland vara globalt sett selektiv, koncentrera på råvaror och turism, formas som ett lapptäcke eller vara balanserad.

Genom regionutvecklingsdiskussioner skapas en gemensam lägesbild mellan staten och landskapen

2.11.2020 14.08
ANM
Mellan staten och landskapsförbunden förs regionutvecklingsdiskussioner den 2–16 november. Målet för diskussionerna är att staten och landskapen utvecklar en gemensam uppfattning om målen för regionutvecklingen, verksamhetsförutsättningarna och genomförandet.

Blicken högt i stadspolitiken – målen och metoderna ska hållas åtskilda från utvecklingen av städerna

3.9.2020 14.31
ANM
Tuomiokirkko
Utvecklingen av städerna sker fortfarande i Finland i en miljö där städernas olikheter inte beaktas tillräckligt i jämförelse med andra regioner eller kommuner. Samtidigt utvecklas staden som politikområde fortfarande på ett alltför splittrat sätt, med betoning på förvaltningssektorer och metoder som är fristående från varandra, konstateras i det diskussionsunderlag som publicerades 3.9.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna