Innehåll med tagg rekrytointi .

I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande

26.10.2021 8.21
ANM
I september fanns det 265 300 arbetslösa arbetssökande. På ett år har antalet arbetslösa arbetssökande sjunkit med 50 500.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 50 500 personer. I september anmäldes 96 500 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 170 300 lediga jobb, vilket är 67 300 fler än för ett år sedan.

Regeringens proposition
Försök ska uppmuntra ensamföretagare att anställa en första arbetstagare

30.9.2021 13.41
ANM
#rekryteringsstödförsöket
Regeringen föreslår ett försök för att utreda vilka effekter rekryteringsstöd har på anställningen av en första utomstående arbetstagare i företag. I försöket utreds det om ett ekonomiskt stöd för lönekostnaderna sänker tröskeln för rekrytering. Målet är att främja företagens tillväxt och sysselsättningen. Avsikten är att försöket inleds den 1 mars 2022 och pågår till utgången av 2023.

Yrkesbarometern: Minskningen till följd av corona i yrken där det råder brist på arbetskraft börjar återhämta sig

26.3.2021 8.56
ANM
En list: Top5 brist på arbetskraft och top5 överutbud på arbetskraft.
På riksnivå definierades sammanlagt 37 yrken vid arbets- och näringsbyråerna som yrken med brist på arbetskraft i februari-mars 2021. Ett år tidigare före coronavirusets effekter fanns det klart fler yrken med brist på arbetskraft, sammanlagt 60. Hösten 2020 fanns det 31 yrken med brist på arbetskraft av uppskattningsvis 200 yrken.

I november fanns det 314 500 arbetslösa arbetssökande

22.12.2020 8.02
ANM
Arbestslösande arbetssökande i slutet av november 2020.
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 314 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 86 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 800.

I augusti fanns det 281 000 arbetslösa arbetssökande

21.9.2021 8.28
ANM
281 000 arbetslösa arbetssökande i slutet av augusti. Det var 48 700 arbetslösa mindre än en år sedan..
På ett år har antalet arbetslösa arbetssökande sjunkit med 48 700. I augusti anmäldes 90 100 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 155 300 lediga jobb, vilket är 56 700 fler än för ett år sedan.

I juli fanns det 322 600 arbetslösa arbetssökande

24.8.2021 8.03
ANM
Arbetslösa arbetssökande i Juli 322 600.
Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av juli sammanlagt 322 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 64 900 färre än ett år tidigare, men 53 700 fler än för två år sedan i juli.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna