HE merityötä koskevan yleissopimuksen (MLC) vuoden 2016 muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta

RP om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

TEM009:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä lain niiden voimaansaattamisesta

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM009:00/2018

Ärendenummer TEM/142/03.01.01/2018

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 1.12.2017

Lagberedning

HE merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Riksdagens svar EV 52/2018

Vuoden 2016 Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksyttiin kolmikantaisen merialan erityiskomitean valmistelemat muutokset merityöyleissopimuksen ohjeistoon. Muutokset koskivat terveyden ja turvallisuuden suojelua ja tapaturmien torjuntaa koskevaa sääntöä 4.3 ja merityösertifikaattia koskevaa sääntöä 5.1. Muutokset kohdistuivat sekä ohjeiston oikeudellisesti sitovaan osaan että suositusosaan.

Ansvarig ministerTyöministeri Lindström

Ytterligare uppgifter

  • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2018

Mål och resultat

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä lain niiden voimaansaattamisesta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan yleissopimuksen edellyttämien muutosten tekemistä laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annettuun lakiin.

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä lain niiden voimaansaattamisesta

Utgångspunkter

Vuoden 2016 Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksyttiin kolmikantaisen merialan erityiskomitean valmistelemat muutokset merityöyleissopimuksen ohjeistoon.

Muutokset koskivat terveyden ja turvallisuuden suojelua ja tapaturmien torjuntaa koskevaa sääntöä 4.3 sekä merityösertifikaattia koskevaa sääntöä 5.1. Muutokset kohdistuivat sekä ohjeiston oikeudellisesti sitovaan osaan että suositusosaan.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut