RP till lagar om ändring av arbetstidslagen och vissa lagar som har samband med den

TEM010:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Työaikalain uudistamínen

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM010:00/2018

Ärendenummer TEM/1225/00.04.01/2016

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.7.2017 –

Datum för tillsättande 1.7.2017

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Työllisyys ja kilpailukyky

spetsprojekt Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan

åtgärder Toteutetaan työaikalain ja vuosilomalain kokonaisuudistukset

Lagberedning

HE työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Riksdagens svar EV 306/2018

Ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden 1996 työaikalain.

Ansvarig ministerTyöministeri Lindström

KontaktpersonNico Steiner, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

  • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Kontaktperson
Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri
tel. +358 29 504 9001
[email protected]

Mål och resultat

Työaikalain uudistaminen

Sammandrag

Työaikalain uudistamínen

Utgångspunkter

Asiasta on kirjaus hallitusohjelmassa

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut