Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om textilprodukters och skodons överensstämmelse med gällande krav samt om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

TEM104:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Laki on täydentävää sääntelyä EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Uutta sääntelyä on seuraamusmaksun säätäminen jalkinemerkintädirektiivin ja tekstiilimerkintäasetuksen merkintöjä koskevien vaatimusten rikkomista.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM104:00/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagar om överensstämmelse med gällande krav för textilprodukter och skor samt ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 6.4.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  42/2021
  45/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki tekstiilimerkintäasetuksen ja nahkamerkintädirektiivin täytäntöönpanemiseksi sekä kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Sari Alho, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 049 007
[email protected]

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta. Laki on täydentävää sääntelyä EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Uutta sääntelyä on seuraamusmaksun säätäminen jalkinemerkintädirektiivin ja tekstiilimerkintäasetuksen merkintöjä koskevien vaatimusten rikkomista.