Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Maakunnille raamit työnhakijoiden ja yritysten palveluihin

Työ- ja elinkeinoministeriö
27.6.2018 13.03
Tiedote

Nykyiset TE-toimistojen ja ELY-keskusten tarjoamat palvelut työnhakijoille, työnantajille ja yrityksille siirtyvät maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntien vastuulle. Hallituksen 27.6.2018 antamassa esityksessä luodaan maakunnille puitteet palvelujen järjestämiseen.

– Lähtökohta hallituksen esityksessä on mahdollistaminen. Tulevilla maakunnilla on valta ja vastuu järjestää palvelut alueensa tarpeisiin parhaiten sopivasti, painottaa työministeri Jari Lindström.

Maakunnille mahdollistetaan erilaiset ratkaisut palvelujen järjestämisessä, mutta samalla palvelut on kuitenkin järjestettävä niin, että työnhakijoiden yhdenvertaisuus turvataan. Siksi laissa on määritelty palvelut, jotka jokaisen maakunnan tulee järjestää.

– Uudistuksella tavoitellaan myös parempaa vaikuttavuutta. Tähän on useita keinoja ja yksi niistä on se, että mahdollistetaan palvelujen hankkiminen eri palvelun tuottajilta aiempaa laajemmin, ministeri kertoo.

Rekrytointipalvelut ja osaamisen kehittämispalvelut työnhakijoille

Työnhakijoille maakunnan on tarjottava rekrytointipalveluja (nykyiset työnvälityspalvelut), ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä nykyistä työvoimakoulutusta vastaavaa kasvupalvelukoulutusta.

Näiden lisäksi maakunta voi järjestää myös muita palveluja rekrytointien ja työnhaun tukemiseksi, henkilöasiakkaan osaamisen kartoittamiseksi ja kehittämiseksi, työmarkkinavalmiuksien lisäämiseksi ja työllistymisen tukemiseksi.

Nykyistä väljempi palveluvalikoima jättää maakunnille harkintavaltaa järjestää palvelut maakunnan olosuhteet sekä työnhakijoiden, yritysten ja muiden työnantajien tarpeet huomioon ottaen.

Palvelujen järjestäminen enemmän tukea työllistymisessä tarvitseville helpottuu, kun maakunnalla on vastuu sekä työnhakijoiden ja sote-palvelujen järjestämisestä.

Maakunnalliset ja valtakunnalliset yrityspalvelut täydentävät toisiaan

Yrityksille ja muille työnantajille maakunnat tarjoavat rekrytointipalveluina tietoa osaavan työvoiman saatavuudesta, rekrytointiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta sekä sopivien työntekijöiden etsimistä ja esittelyä.

Nykyisen kaltaista yritysten työvoimatarpeisiin vastaavaa koulutusta voidaan jatkossakin järjestää yhteistyössä yritysten kanssa.

Maakunnat voivat myöntää tukea edistämään pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja kehittymistä. Lisäksi maakunnat voivat myöntää palkkatukea, työolosuhteiden järjestelytukea sekä yrityksen perustajalle starttirahaa.

Tuet rahoitetaan kansallisista varoista sekä EU:n rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 mukaisista rakennerahastovaroista. Tukien keskeinen sisältö säilyy, mutta tukien menettelyitä yhdenmukaistetaan.

Valtakunnallisilla kasvupalveluilla tarkoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan valtakunnallisia yrityspalveluja, jotka tarjoavat palveluja kansainvälistymiseen, innovaatiorahoitukseen, kansainvälisiin investointeihin ja matkailuun. Valtakunnallisia kasvupalveluja tuottavat Business Finland, Finnvera ja Suomen teollisuussijoitus Oy.

Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta.

Palvelujen tuotantoon uusia kumppanuuksia – viranomaisvastuu säilyttäen

Maakunta voi nykyistä vastaavasti antaa palvelujen tuottamisen yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi.

Jatkossa maakunta voi antaa palveluntuottajan hoidettavaksi myös työnhakijan palveluprosessiin liittyviä tehtäviä. Näitä ovat mm. palvelutarpeen arviointi, työllistymissuunnitelman laatiminen ja seuranta sekä palveluihin ohjaus.

Mahdollisuus hankkia nykyistä laajempia palvelukokonaisuuksia edistää palvelujen yhteensovittamista sekä sitä, että palveluja hankitaan ns. tulosperusteisesti eli palvelun tuottajalle maksetaan tuloksesta.

Viranomaistehtävät säilyvät jatkossakin viranomaisella eli maakunta vastaa muun muassa työnhakijaksi rekisteröimiseen, työnhaun päättymiseen, kasvupalvelukoulutuksen opiskelijavalintaan ja palvelujen keskeyttämiseen liittyvistä tehtävistä.

Näin varmistetaan asiakkaan oikeusturva mm. työttömyysturvaan tai muihin tukiin liittyen.

Palvelujen saatavuus turvattava

Työnhaun käynnistämiseen ja työnhakuun liittyvään neuvontaan ja ohjaukseen pitää järjestää palvelupisteitä. Henkilökohtaisen palvelun lisäksi työnhaun ja yritysten digitaalisia palveluja kehitetään entistä asiakasystävällisemmäksi.

Rahoitus maakuntien yleiskatteellisesta rahoituksesta

Maakunnille siirretään palvelujen järjestämiseksi ELY-keskusten ja TE-toimistojen tällä hetkellä käytössä olevat resurssit. Rahaa siirtyy noin 600 miljoonaa euroa osaksi maakuntien yleiskatteellista valtionosuutta.  Rahoituksen osuutta ei ole korvamerkitty, vaan maakunta päättää kohdentumisen.

Lakiesitys julkaistaan sivulla tem.fi/paatokset

Tiedotustilaisuuden esitysaineisto
Kysymyksiä ja vastauksia
Tiedotustilaisuuden tallenne

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
kehitysjohtaja Outi Ryyppö, TEM, p. 029 506 4150
hallitusneuvos Tiina Korhonen, TEM, p. 029 504 7076

Sivun alkuun