Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

En miljon euro för projekt inom cirkulär ekonomi – målet är nya innovationer, kompetenskluster och samarbetsmodeller

Arbets- och näringsministeriet
14.10.2020 12.37 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 13.44
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har beviljat sammanlagt en miljon euro för sex projekt inom cirkulär ekonomi. Finansieringen ska starta olika samarbetsprogram mellan privata och offentliga sektorn som gynnar cirkulär ekonomi och stöder innovationer och kompetens.

Sammanlagt inkom 39 ansökningar. Vid valet av projekt som ska finansieras betonade arbets- och näringsministeriet hur projektet främjar cirkulär ekonomi, vilket samarbete det skapar, vilka konsekvenser projektet har på regional, nationell eller internationell nivå och vilka fortsatta möjligheter det har när vår finansiering upphör.

De aktörer och projekt som ska finansieras är följande:

  • Business Tampere: Projektet ”Tampereen kaupunkiseutu bio- ja kiertotalouden edistäjänä – kunnat ja alueet mahdollistajana” (Tammerforsregionen som främjare av bioekonomi och cirkulär ekonomi – kommuner och regioner som möjliggörare), 133 500 euro
  • GBC Suomi Oy: Projektet ”Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä ”KIRS-KIOSKI”” (Kompetenskluster för cirkulär ekonomi inom fastighets- och byggbranschen), 110 000 euro
  • Kemin Digipolis Oy: Projektet ”Teollisen kiertotalouden osaamisalusta (TKO)” (Kompetensplattform för den industriella cirkulära ekonomin), 472 000 euro
  • Motiva Services Oy: Projektet ”Materiaalikiertojen ekosysteemin sekä palvelu- ja data-alustan kehittäminen” (Utveckling av ett ekosystem för materialkretsloppet samt en service- och dataplattform), 85 000 euro
  • Turku Science Park Oy: Projektet 3C-Cluster – Circular Materials and Solutions for Construction Industry, 68 000 euro
  • Turun ammattikorkeakoulu Oy: Projektet ”Laivakuljetus hiilineutraalissa kiertotaloustulevaisuudessa” (Fartygstransport i en koldioxidneutral framtida kretsloppsekonomi), 131 000 euro

Syftet med projekten är att skapa nya verksamhetsmodeller mellan olika aktörer, centraliserad kompetensfördelning, ny hållbar affärsverksamhet och arbetsplatser. Främjande av cirkulär ekonomi är ett av regeringens mål för att stödja övergången till ett koldioxidneutralt samhälle. 

Ytterligare information:
Ulla Palander, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9235

Tillbaka till toppen