Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar om strategisk autonomi

Arbets- och näringsministeriet
19.3.2021 9.56
Pressmeddelande

Vid EU:s konkurrenskraftsministrars inofficiella videomöte (den inre marknaden, industripolitik) den 22 mars 2021 diskuteras Europeiska unionens strategiska autonomi. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid mötet.

Med strategisk autonomi avses EU:s oberoende och stärkande av unionens kristålighet. Diskussionen har samband med EU:s uppdaterade industristrategi som ges ut senare under våren.

– Den europeiska industristrategin bör betona cybersäkerhet och företagens digitalisering. Unionens återhämtningsåtgärder bör mer målmedvetet än tidigare främja industrins möjligheter till förnyelse och investeringar, säger minister Lintilä.

Kommissionen utreder de strategiska beroendeförhållandena inom olika sektorer

Europeiska rådet bad i oktober 2020 Europeiska kommissionen identifiera vilka beroendeförhållanden som hotar funktionssäkerheten inom de mest känsliga sektorerna i Europa, såsom inom hälso- och sjukvården. Kommissionen förväntas också lägga fram förslag till åtgärder för att minska dessa sektorers beroende av råvaror, produktion eller teknik från tredjeländer. Åtgärder som ökar den europeiska funktionssäkerheten inom dessa sektorer kunde vara bland annat att diversifiera produktions- och leveranskedjorna, stärka lagringen samt främja produktion och investeringar.

Vid EU:s konkurrenskraftsministrars videomöte presenterar kommissionen dessutom det meddelande om Europas digitala decennium som publicerades den 9 mars 2021. Det är fråga om ett viktigt digitaliseringsinitiativ från kommissionen. I meddelandet fastställs visioner och riktlinjer för EU:s mål fram till 2030 och initiativet betonar hållbarhet och välfärd.

Det inofficiella mötet ordnas på initiativ av EU:s ordförandeland Portugal och inga beslut fattas vid mötet.

Ytterligare information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Anita Silanterä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7256
Isabella Paju, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7015
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7177

Tillbaka till toppen