Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Indonesiens energi- och gruvminister Jonan besöker Finland 21–22 maj

Arbets- och näringsministeriet
21.5.2018 14.19
Pressmeddelande

Indonesiens energi- och gruvminister Ingnasius Jonan besöker Finland 21-22.5.2018. Minister Jonan träffar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen den 21 maj och näringsminister Mika Lintilä den 22 maj. I programmet ingår också presentationer av finländska företag och besök till Fortums kretsloppsekonomiby i Riihimäki.

Minister Jonan fortsätter sin resa från Finland till Köpenhamn där han tillsammans med minister Tiilikainen deltar i ett internationellt ministermöte kring ren energi, Clean Energy Ministerial (CEM9), den 24 maj.

Indonesien är en tillväxtekonomi som utvecklas snabbt och utgör en av världens intressantaste marknader i fråga om energi. Ett omfattande investeringsprogram genomförs i landet. Efterfrågan inriktar sig på kapitalvaror, maskiner och anordningar, som hör till Finlands viktigaste exportprodukter. Värdet av Finlands export till Indonesien förra året var 256 miljoner euro, medan värdet av importen från Indonesien var 151 miljoner euro.

Finlands och Indonesiens relationer är problemfria. Det ekonomiska samarbetet och handelssamarbetet har en stor roll i samarbetet mellan länderna. I anslutning till president Sauli Niinistös besök till Jakarta i oktober 2015 undertecknade arbets- och näringsministeriet och Indonesiens energiministerium ett samförståndsavtal (MoU) om energisamarbete. Motsvarande samförståndsavtal har också undertecknats på områdena utbildning och hållbar användning av naturresurserna inom skogssektorn.

Samförståndsavtalet om skogsbranschen undertecknades på Finlands vägnar av minister Tiilikainen och på Indonesiens vägnar av skogsminister Siti Nurbaya Bakarin i anslutning till ministerns besök till Finland i april 2017.  Näringsminister Lintilä för sin del gjorde ett Team Finland-besök till Jakarta i juni 2017. Ministern åtföljdes av en företagsdelegation som bestod av företag inom energi-, bioenergi-, cleantech- och digitaliseringsbranschen. Följande Team Finland-resa till Indonesien, som gäller hälsovårds- och energibranscherna, planeras äga rum i oktober 2018.

Företag får möjlighet att presentera sin verksamhet för den indonesiska delegationen

För närvarande har cirka 20 finländska företag verksamhet i Indonesien. En del av dem (bl.a. Valmet, Wärtsilä, Chempolis och AW-Energy) presenterar sin verksamhet för minister Jonans delegation vid en tillställning som arbets- och näringsministeriet arrangerar på måndag.  Diskussionerna fortsätter på kvällen vid en middag som minister Tiilikainen är värd för och som också andra i Indonesien verksamma finländska företag deltar i.

På tisdagen den 22 maj besöker gästerna Fortums kretsloppsekonomiby i Riihimäki, där företaget presenterar sina återvinnings- och avfallshanteringslösningar samt ett kraftverk vars drift baserar sig på dem. Från Riihimäki fortsätter minister Jonan sin resa till de internationella energimöten, Mission Innovation och Clean Energy Ministerial (CEM9/MI-3), som arrangeras i Malmö och Köpenhamn och som de nordiska länderna och Europeiska kommissionen är värdar för.

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 836 4823
Riku Huttunen, överdirektör, ANM, tfn +358 50 431 6519
Pia Outinen, specialsakkunnig, ANM, tfn +358 50 526 6310
Hanne Siikavirta, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn +358 50 396 3573

Tillbaka till toppen