Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ytterligare satsningar för att stödja den positiva strukturomvandlingen och sysselsättningen i regionerna

Arbets- och näringsministeriet
19.5.2017 12.51
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet anvisar 16,7 miljoner euro till de regionala NTM-centralerna för offentliga arbetskrafts- och företagstjänster. Syftet med anslagen är att bemöta akuta krav som det ekonomiska läget och sysselsättningsläget medför samt att bidra till den positiva strukturomvandlingen och att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft.

Finansieringen anvisas av arbets- och näringsministeriets ofördelade anslag för 2017. Tilläggsanslag anvisas till Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Norra Savolax, Mellersta Finland, Österbotten och Norra Österbotten.

– Många regioner och branscher i Finland har lovande utsikter. Genom anslagen vill vi stödja dessa tillväxtutsikter och trygga tillgången på kompetent arbetskraft, säger arbetsminister Jari Lindström.

Tillväxten i Sydvästra Finland har effekter i hela landet

Särskilt goda tillväxtutsikter finns i Sydvästra Finland, där sysselsättningseffekten av marin- och tillverkningsindustrin med alla positiva återverkningar kan uppgå till så många som 30 000 personer fram till mitten av 2020-talet.

– Nu har vi ett ypperligt tillfälle att dra nytta av läget i Sydvästra Finland för att främja sysselsättningen i hela Finland. – Positiva nyheter inom en bransch aktiverar näringslivet i hela regionen, vilket i sin tur leder till tillväxt även inom andra branscher och på andra håll i Finland, fortsätter minister Lindström.

Utredningsperson Esko Aho gör för närvarande på begäran av näringsminister Mika Lintilä en utredning om den positiva strukturomvandlingen inom marinklustret och bilindustrin i Sydvästra Finland. Avsikten är att utredningen blir färdig i början av sommaren.

– Målet är att utveckla en ny handlingsmodell som lämpar sig för behoven i Sydvästra Finland och som också kan användas för att stimulera tillväxten och konkurrenskraften annanstans i Finland. I utredningen kartläggs också metoder för att underlätta rekryteringen och arbetskraftens rörlighet, berättar minister Lintilä.

Regeringen främjar den regionala och yrkesmässiga rörligheten

Regeringen bemöter de utmaningar som den positiva strukturomvandlingen medför genom att underlätta övergången från arbetslöshet eller ett annat jobb till ett nytt jobb. I sin halvtidsöversyn avtalade regeringen om allokering av anslag till arbetskraftsutbildning och träning.

Också samarbetet mellan arbets- och näringsförvaltningen, kommunerna, företagen och regionerna intensifieras för att främja yrkesmässig och regional rörlighet, effektivisera tjänsterna och marknadsföra jobben på riksomfattande nivå.

Vid sin halvtidsöversyn beslutade regeringen också att öka användningen av rörlighetsunderstöd och utvidga dess tillämpningsområde för att öka arbetskraftens rörlighet.

Ytterligare upplysningar:
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, tfn 029 50 48073
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250

Tillbaka till toppen