Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Lisäpanostuksia positiivisen rakennemuutoksen ja työllisyyden tukemiseen alueilla

Työ- ja elinkeinoministeriö
19.5.2017 12.51
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa 16,7 miljoonaa euroa alueellisille ELY-keskuksille julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. Määrärahoilla vastataan akuutteihin talous- ja työllisyystilanteen vaatimuksiin sekä positiiviseen rakennemuutokseen ja vahvistetaan osaavan työvoiman saatavuutta.

Rahoitus osoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2017 jakamattomista määrärahoista. Lisämäärärahoja osoitetaan Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Hämeeseen, Pirkanmaalle, Kaakkois-Suomeen, Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen, Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle.

– Monen alueen ja toimialan näkymät ovat Suomessa lupaavia. Haluamme tukea määrärahoilla näitä kasvunäkymiä ja turvata osaavan työvoiman saatavuuden, sanoo työministeri Jari Lindström.

Lounais-Suomen kasvulla vaikutuksia koko Suomeen

Erityisen vahvat kasvunäkymät ovat Lounais-Suomessa, jonka meri- ja valmistavan teollisuuden työllisyysvaikutus kaikkine heijastusvaikutuksineen voi olla jopa 30 000 henkilöä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

– Meillä on nyt oiva tilaisuus hyödyntää Lounais-Suomen tilanne työllisyyden edistämiseksi koko Suomessa. Yhden toimialan positiiviset uutiset aktivoivat koko alueen elinkeinoelämää, mikä puolestaan johtaa kasvuun myös muilla toimialoilla ja muualla Suomessa, ministeri Lindström jatkaa.

Selvityshenkilö Esko Aho tekee parhaillaan elinkeinoministeri Mika Lintilän pyynnöstä selvitystä Lounais-Suomen meriklusteriin ja autoteollisuuteen liittyvästä positiivisesta rakennemuutoksesta. Selvityksen on tarkoitus valmistua alkukesän aikana.

– Tavoitteena on kehittää Lounais-Suomen tarpeisiin soveltuva uusi toimintamalli, jota voidaan käyttää myös muun Suomen kasvun ja kilpailukyvyn kirittämiseen. Selvityksessä kartoitetaan myös keinoja, joilla rekrytointia ja työvoiman liikkuvuutta voidaan helpottaa, ministeri Lintilä kertoo.

Hallitus edistää alueellista ja ammatillista liikkuvuutta

Hallitus pyrkii vastaamaan positiivisen rakennemuutoksen haasteisiin myös helpottamalla siirtymistä työttömyydestä tai toisesta työstä uuteen työhön. Hallitus sopi puoliväliriihessä määrärahojen kohdentamisesta kasvualojen työvoimakoulutukseen ja valmennukseen.

Myös yhteistyötä TE‐hallinnon, kuntien, yritysten ja alueiden välillä tiivistetään ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi, palveluiden tehostamiseksi ja työpaikkojen valtakunnalliseksi markkinoimiseksi.

Hallitus päätti puolivälitarkastelussaan myös lisätä liikkuvuusavustuksen käyttöä ja laajentaa sen soveltamisalaa työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi.

Lisätiedot:
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, p. 029 50 48073
työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 574 0236
elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, p. 050 340 2250

 
Sivun alkuun