Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Maahanmuuttajien kotouttamiseen 800 000 euroa hankerahoitusta

Arbets- och näringsministeriet
26.1.2016 13.00
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt avustusta yhteensä 800 000 euroa maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen. Summa jaettiin 11 järjestön ja hankkeen kesken.

Valtakunnallisilla järjestöillä oli mahdollisuus hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä rahoitusta hankkeilleen 16.11.-11.12.2015.  Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 76 järjestöä. Hieman alle puolet hakemuksista täytti esitetyt kriteerit.

Vaatimuksena oli, että toiminta suuntautuu vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseen tai paikallisesti toimivien yhdistysten osaamisen vahvistamiseen. Rahoituksessa otettiin lisäksi huomioon muun muassa eri-ikäisiä henkilöitä ja sukupuolia edustavat hankkeet ja hankkeiden valtakunnallinen jakautuminen.

Rahoitettavat hankkeet ja järjestöt:

- Mångkulturell folkhälsa, Folkhälsan rf, 50 000 euroa

- Pakolaisyhteisöjen oman osaamisen tunnustaminen kotoutumistyössä, Kesälukioseura ry, 70 000 euroa

- Kolmospesältä kotoutumaan  - kolmannen sektorin maahanmuuttajaosaajat turvapaikanhakijoiden tukena, Liikkukaa ry - Sports for All, 80 000 euroa

- Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistysten vapaaehtoistoiminnan koordinointi maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi, Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, 85 000 euroa

- Lapsiperheiden kotoutumistuki, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, 80 000 euroa

- Vertaistuella onnistuneeseen kotoutumiseen,  Moniheli ry, 85 000 euroa

- Maahanmuuttajanuorten kouluttaminen vapaaehtoisvoimin, Resalat Islamilainen yhdyskunta, 71 000 euroa

- Koko kylä kotouttaa, Suomen Kylätoiminta ry, 73 000 euroa

- Paikallinen vaikuttavuus, Suomen monikulttuurikeskukset ry, 85 000

- Tasa-arvo, terveys, ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille, Väestöliitto ry, 85 000 euroa- 

- Kotouttavaa kerhotoiminta pakolaislapsille ja nuorille, Yhteiset Lapsemme ry, 36 000 euroa

Lisätietoja järjestöavustuksesta osoitteessa http://www.kotouttaminen.fi/jarjestoavustus

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, TEM, puh. 029 504 7688

erityisasiantuntija Varpu Taarna, TEM, puh. 029 504 8243

Tillbaka till toppen