Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Minister Lintilä och kommissionär Oettinger diskuterade EU:s fleråriga budgetram och sammanhållningspolitikens framtid

Arbets- och näringsministeriet
26.4.2018 15.20 | Publicerad på svenska 27.4.2018 kl. 12.45
Pressmeddelande

Den 26 april träffade näringsminister Mika Lintilä kommissionär Günther Oettinger, som är den kommissionär som ansvarar för EU:s budget, i samband med Oettingers besök i Finland. Ministern och kommissionären diskuterade EU:s fleråriga budgetram och i synnerhet reformerandet av sammanhållningspolitiken och kriterierna för fördelningen av medlen.

– Sammanhållningspolitiken bör ses som ett modernt verktyg för att öka kunnande, innovationer och regionernas internationella konkurrenskraft. Finland vill trygga en fortsättning av sammanhållningspolitiken inom hela EU-området, men samtidigt behöver innehållet reformeras och onödig byråkrati minskas. Det är framför allt fråga om att använda finansieringen effektivare än i nuläget, påminner minister Lintilä.

– Vi diskuterade mer djupgående om att ta hänsyn till i synnerhet gles bebyggelse och invandring vid fördelningen av de sammanhållningspolitiska medlen, konstaterar minister Lintilä.

Kommissionär Oettinger underströk att det förslag till budgetram som kommissionen offentliggör nästa vecka endast ska fungera som en grund för förhandlingar. Efter att förslaget lagts fram kan man börja dra upp mer exakta sektorsvisa riktlinjer. Utgångspunkten i kommissionens förslag är dock att sammanhållningspolitiken ska fortgå inom hela unionens område även under den kommande perioden.

Näringsministerns möte var en del av en aktiv kampanj för att utöva påverkan inför upprättandet av EU:s kommande budgetram. I minister Lintiläs program under våren ingår möten med inalles sex kommissionärer samt flera medlemsländers ministrar med ansvar för sammanhållningspolitiken. Dessutom har kanslichef Gustafsson besökt fyra huvudstäder (Berlin, Paris, Bryssel, Haag) och presenterat Finlands ståndpunkter om sammanhållningspolitiken.

Läs också statsrådets pressmeddelande om EU-kommissionärens besök i Helsingfors

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Akseli Koskela, näringsministerns tjänstemannamedarbetare, tfn  046 923 2584

Tillbaka till toppen