Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ritva Saarelainen ny överdirektör för NTM-centralen i Norra Karelen

Arbets- och näringsministeriet
30.3.2017 13.33
Pressmeddelande

Statsrådet förordnade den 30 mars 2017 Ritva Saarelainen, direktör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, till överdirektör för NTM-centralen i Norra Karelen vid sidan av sin egen tjänst för tiden 1.4.2017–31.12.2018.

Ritva Saarelainen är filosofie kandidat. Hon har arbetat i ledningsuppgifter vid NTM-centralen i Norra Karelen och Norra Savolax arbetskrafts- och näringscentral sedan 1998.

Överdirektören för en NTM-central svarar för att verksamheten vid centralen leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås. Saarelainen var den enda som sökte tjänsten. Uppgiften som överdirektör upphör när de nya landskapen inleder sin verksamhet 1.1.2019.

Ytterligare upplysningar:
Anu Jänkälä, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3602

Tillbaka till toppen