Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Timo Metsä-Tokila utnämnd till direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Egentliga Finland

Arbets- och näringsministeriet
27.11.2018 13.06 | Publicerad på svenska 27.11.2018 kl. 15.58
Pressmeddelande

Timo Metsä-Tokila har utnämnts till direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för tiden 1.12.2018–31.12.2020.

Politices doktor Timo Metsä-Tokila har varit ställföreträdande direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Egentliga Finland fr.o.m. den 1 april 2018. Före det var han strategi- och kundrelationschef vid NTM-centralen i Egentliga Finland, och sidan av sin egen tjänst branschchef för tjänsterna för affärslivet.

Tidigare var han chef för Åboregionens företagsservicecenter åren 2005–2014. Då svarade han för inrättandet av det för kommunerna i Åboregionen och Egentliga Finlands TE-central gemensamma företagsservicecentret Potkuri, för ledningen av expertnätverket och för internationaliseringsrådgivningen för små och medelstora företag.

Tjänsten söktes av 13 personer.

Ytterligare upplysningar:
Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0069
Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3719

Tillbaka till toppen