Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp bereder genomförandet av regionstadsprogrammet

Arbets- och näringsministeriet
6.2.2020 7.54 | Publicerad på svenska 6.2.2020 kl. 11.13
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet tillsatte den 5 februari 2020 en beredningsgrupp och tillhörande sekretariat som ska bereda genomförandet av regionstadsprogrammet.

Beredningsgruppens mandatperiod är 5.2.2020–30.6.2020, och ordförande för gruppen är CGR-revisor Olavi Ala-Nissilä. Gruppen har till uppgift att utarbeta ett genomförandeprogram för regionstadsprogrammet för 2020–2022 utifrån det regionstadsprogram som offentliggjordes 2018. Programmet innefattar åtgärder från olika sektorer. Programmet består av tre element: frivillig utveckling, avtal och partnerskap samt nätverksbildning. Det tillhandahåller verktyg för ett tätare och mer nätverksbaserat och temabaserat samarbete mellan staten, landskapen och regionerna.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska Finlands framgång byggas på regionernas och städernas starka sidor och särdrag genom samarbete mellan olika aktörer. Regionerna ska utvecklas utifrån deras starka sidor. Målet är att öka livskraften, att uppmuntra till förvaltningsövergripande verksamhet och att samla regionala resurser i syfte att främja gemensamt fastställda mål. När det gäller regionstäder är det viktigt att beakta att enskilda beslut ofta har avgörande betydelse för hela regionstadens livskraft. I enlighet med regeringsprogrammet ska beslutens samhälleliga konsekvenser utredas och beaktas på ett täckande sätt bland annat ur regionens och de så kallade lokomotivföretagens synvinkel.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 658 3510
Katja Palonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 071

Beredningsgruppens medlemmar                                     

CGR-revisor Olavi Ala-Nissilä, ordförande
Stadsdirektör Janne Laine, Nyslotts stad
Stadsstyrelseordförande Miia Nahkuri, Riihimäki stad
Rektor Matti Sarén, Yrkeshögskolan i Kajana

Beredningsgruppens sekretariat                                 

Ledande sakkunnig Katja Palonen, arbets- och näringsministeriet, ordförande
Sakkunnig Auli Sihvola, arbets- och näringsministeriet
Specialsakkunnig Mika Ristimäki, miljöministeriet
Konsultativa tjänstemannen Leena Sirkjärvi, kommunikationsministeriet
Undervisningsrådet Päivi Bosquet, undervisnings- och kulturministeriet
Specialsakkunnig Antti Kuopila, social- och hälsovårdsministeriet
Finansrådet Teemu Eriksson, finansministeriet
Polisinspektör Seppo Sivula, inrikesministeriet
Projektkoordinator Essi Ratia, Finlands Kommunförbund
Stadsdirektör Kristina Stenman, Jakobstads stad
Brahestads stadsdirektör Ari Nurkkala, regionstadsnätverket

Tillbaka till toppen