Hoppa till innehåll

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i april

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2019 8.07
Pressmeddelande
Arbetslösa arbetssökande 2018 och 2019, förändring

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av april sammanlagt 229 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 25 000 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 8 700. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 100, vilket är 17 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 87 600, dvs. 11 300 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 900 färre än i april i fjol, dvs. sammanlagt 28 400. I januari–april avslutades i genomsnitt 65,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,0 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 68 800 nya lediga jobb, dvs. 8 700 fler än i april förra året. Allt som allt fanns det i april 144 700 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, dvs. 23 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av april deltog 129 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 200 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av april fanns det i hela landet 17 400 permitterade, vilket är 2 200 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 11 600, vilket är 400 färre än i april i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 28 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,2 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än i april i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 220 000, vilket är 14 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,0 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-08-23_men_001_sv.html

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn  029 504 8050

Tillbaka till toppen