Innehåll med tagg tieto .

Lintilä: Elproduktionen vid Olkiluoto 3 inleds under vintern

16.12.2021 13.21
ANM
Kuvassa ministeri Lintilä
Strålsäkerhetscentralen (STUK) har den 16 december 2021 beviljat Industrins Kraft Abp (TVO) tillstånd för kriticitets- och lågeffekttest, vilket innebär att bolaget för första gången kan inleda en kärnreaktion i reaktorn i Olkiluotos kärnkraftsenhet tre (OL3).

Minister Lintilä: Koldioxidsnålhet är en strategi för tillväxt inom finländsk industri

24.11.2021 11.21
ANM
Kuvassa ministeri Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä föreslår att Finland och Sverige ska utarbeta en gemensam industripolitisk strategi för att främja den gröna omställningen. Enligt Lintilä kunde diskussionen inledas med ett toppmöte nästa år där ledningen för ländernas politik och näringsliv deltar.

Lintilä deltar i en gemensam skrivelse av EU-ländernas ministrar: Europa behöver kärnkraft

11.10.2021 10.16
ANM
Ministrarna från tio EU-länder skriver i en gemensam skrivelse som publicerades i flera europeiska tidningar den 11 oktober 2021 att kärnkraften är en del av lösningen för att minska utsläppen och stärka självförsörjningsgraden i fråga om energi i Europa. Ministrarna anser att kärnkraften ska tas med i den taxonomi för hållbar finansiering som EU-kommissionen bereder.

Ministrarna bereder FN:s energitoppmöte i temagrupper under midsommarveckan – Lintilä deltar i temat teknik och innovationer den 22 juni

21.6.2021 15.56
ANM
Kuvassa ministeri Mika Lintilä
I samband med sin generalförsamling ordnar FN i New York en energidialog på hög nivå i september. Energin kommer för första gången att tas upp i FN på denna nivå efter 1981. Målet med mötet är att sporra medlemsländerna att nå klimatavtalet från Paris och målet om energi för hållbar utveckling under klimatmötet COP26 i Glasgow i november.

Minister Lintilä diskuterar med Kinas vetenskaps- och teknologiminister ländernas samarbete och möjligheterna till en grön omställning

14.10.2021 17.16
ANM
Ministeri Mika Lintilä
Temat för ministrarnas möte är erfarenheterna av och framtidsutsikterna för forsknings- och innovationssamarbetet mellan Finland och Kina. Ett särskilt önskemål är att sätta fart på gemensamma projekt inom områdena koldioxidsnålhet, cirkulär ekonomi samt mat och hälsa.

Minister Lintilä leder mötena för Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik den 16 - 17 september 

31.8.2021 12.52
ANM
Kuvassa ministeri Mika Lintilä
Finland som är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 ordnar de nordiska ministermötena. Näringsminister Mika Lintilä leder ordet på  de tre hybridmöten i ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-TILLVÄXT) som ordnas med närings- och regionministrarna den 16 september och med energiministrarna den 17 september. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna