Seuraa aluekehittämistä uutiskirjeen avulla

Kerromme uutiskirjeessä, mitä aluekehittämisen eri painopistealueilla on meneillään ja julkaisemme uutisia edistysaskeleista. Kerromme myös aluekehittämiseen liittyvistä tutkimuksista, rahoitusmahdollisuuksista ja tilaisuuksista.

Tilaa uutiskirje!

Uutiskirjeet 

2024

Uutiskirje 3/2024

 • Teollisuuspolitiikka, vihreä siirtymä ja investoinnit ALKE-keskustelujen fokuksessa
 • Hyvä valmistelutyö takaa onnistuneet ALKE-keskustelut 
 • Aluekehittämisen kokonaisuuden toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan eduskunnalle valmisteltavassa selonteossa
 • Itäisen ja Pohjoisen Suomen ohjelmien valmistelu käynnissä
 • Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman seurantakomitea kokoontui Vaasassa 
 • Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelma Suomen matkailuelinkeinon kehittäjänä
 • Kaupunkipolitiikan temaattiset kumppanuudet etenevät
 • Kajaanin seudun innovaatioekosysteemin ytimessä on supertietokone LUMI
 • Tutkimukset, selvitykset: 12.6. Kansallisen aluekehittämisen toimintamallin arviointi
 • Arvioraportti: Seutukaupunkien elinvoima edellyttää uusiutumista
 • Kaupunkifoorumi 2.-3. lokakuuta 2024 Vantaalla
 • Aluekehittämispäivät 3.-4. joulukuuta Helsingissä

Uutiskirje 2/2024

 • OECD tuottaa tietoa Suomelle ja Suomesta
 • Mikä on OECD:n Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE)?
 • OECD:n LEED-ohjelma edistää työllisyyden, osallisuuden ja taloudellisen kasvun paikallista kehittämistä
 • LEED-ohjelman tapahtumat
 • PLACES-verkkoportaali
 • Seuraa Suomen OECD-viestintää LinkedIn:ssä

Uutiskirje 1/2024

 • Uudistuvat ja hyvinvoivat alueet hallituksen aluekehittämisen tavoitteena
 • Vihreä siirtymä, teollisuus, investoinnit ja TKI kevään aluekehittämisen keskustelujen fokuksessa
 • Kattava tietopaketti aluekehityksestä julkaistu TEM:in nettisivuilla
 • Kaupunkipolitiikan kuulumisia
 • Seutukaupunkifoorumissa pohdittiin mennyttä ja tulevaa
 • Palvelujen saatavuutta parannetaan digitaalisilla ratkaisuilla ja turvaamalla perinteiset asiointitavat
 • Kohti hiilivapaata huomista – Valtakunnallinen alue-ennakointiseminaari 2024
 • Syksyn tapahtumia
 • Maaseutupolitiikan tutkimuksia ja selvityksiä

2023

Uutiskirje 15.12.2023

 • Johtaako aluekehittäminen hyvään elämään?
 • Seutukaupunkijaosto asetettu
 • Ajankohtaista maaseutu- ja saaristopolitiikasta
 • Suomen Olympiakomitean kutsu: Tulkaa mukaan rakentamaan toimintakykyistä Suomea
 • Nordregion Forumissa alueiden kukoistuksen tekijöiksi nostettiin nuoret 
 • Turvallisuus, nuorten osallisuus ja vihreä siirtymä puhuttivat pohjoismaisia aluekehittämisestä ja –suunnittelusta vastaavia ministereitä
 • Kiinnostavia näkökulmia alueiden uudistumiseen
 • Onko alueellasi tai organisaatiolla tietotarpeita? – Osallistu 15.1. ESPON webinaariin kohdennetuista analyyseistä
 • SAVE THE DATE – Valtakunnallinen alue-ennakointiseminaari 21.-22.5.2024 Vaasassa
 • Tutkimukset, selvitykset: Alueiden odotukset lähitulevaisuudesta apeat

Uutiskirje 20.10.2023

 • Hallitusohjelmaa toteutetaan yhteistyössä, kumppanuudella ja sopimalla
 • Hallituksen aluekehittämisen tavoitteet valmistelussa
 • Uusi alueiden uudistumisen neuvottelukunta aloitti työnsä
 • Valtioneuvosto asetti kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän
 • Seutukaupunkityö jatkuu vahvana
 • Parlamentaarinen työryhmä etsimään ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiin
 • Uusi saaristoasiain neuvottelukunta on asetettu
 • Kaupunkifoorumi 4.– 5.10.2023 Vaasassa

Uutiskirje 10.5.2023

 • Kaupunkipolitiikan uusi aika?
 • Harjoittelukokemus kaupunkipolitiikan ytimestä
 • Ota verkostoyhteistyö haltuun kuunnellen!
 • Maaseudun seurantakeskus
 • Maaseutusopimuksen tukitoimisto
 • Valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari 1.-2.6.

Uutiskirje 10.3.2023

 • Nostoja aluekehittämiskeskusteluista
 • Seutukaupunkifoorumissa luotiin katsetta tulevaan
 • Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän kausi päätökseen
 • Alueelliset matkailuhankkeet ja kestävä matkailu esillä Matkailufoorumissa
 • Itäisen Suomen visiotyöstä konkreettisia ehdotuksia yhteiseen tekemiseen
 • URBACTin APN-haku jatkuu – suomalaisiakaupunkeja etsitään verkostoihin
 • ESPON 2030 -ohjelman ensimmäiset tutkimushaut avautuneet
 • Viitoskäytävän teettämä tutkimus vyöhykkeen arvontuotannosta

2022

Uutiskirje 19.12.2022

 • Aluekehittämisessä on tartuttava muutoksen tekemiseen
 • Rahoitushaku avoinna itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkostohankkeille
 • ÄRM-toimintamallin toimivuuden arviointi
 • Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden arviointi valmistui
 • Syksyn 2022 tapahtumien satoa

Uutiskirje 22.9.2022

 • Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan panostamalla osaamisen kehittämiseen
 • Selvitys: Kestävä kaupungistuminen edellyttää liikkumisen, asumisen ja rakentamisen päästöjen vähentämistä
 • Uusi raportti: Millaisia vaikutuksia on etätyöstä ja monipaikkaisuudesta kunnille ja alueille
 • Monipaikkaisuus kunnissa
 • Miten Suomea luotsataan epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa? Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus tarjoaa eväitä päätöksentekijöille

Uutiskirje 6.9.2022

 • Alueet panostavat elinvoimaan yhdessä
 • Kaupungit kehittyvät yhdessä tekemällä
 • Lisää hyvinvointia!
 • Mitä ovat kehittämisvyöhykkeet
 • Miten turvata alueiden vetovoima
 • Innovaatioita ja kestävää kehitystä edistämässä

Uutiskirje 16.6.2022

 • Polku kohti tulevaisuutta
 • Selvitys kaupunkien institutionaalisesta asemasta julkaistiin
 • Reseptikirjanen kaupunkipolitiikan kumppanuudesta piakkoin julki
 • Valtiosihteerityöryhmä selvittää toimenpiteitä, joilla itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan
 • Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävien hankkeiden kokonaisarviointi 
 • on käynnistynyt
 • Korkeamman investointituen tukialueet päätetty vuosille 2022–2027
 • RRF:n toimeenpano etenee
 • Tervetuloa Kaupunkifoorumiin Kuopioon 25. - 26.8.2022!

Uutiskirje 13.5.2022

 • Putin, pakotteet ja aluekehittäminen
 • Verkostohankkeilla etsitään ratkaisuja seutukaupunkien työvoimapulaan
 • Foorumi kokosi seutukaupungit yhteen
 • Alueellinen TKI-rahoitus tulee aluetalouden vahvistamista eri puolella Suomea
 • Suomi kärkimaiden joukkoon EU:n valinnoissa ilmastoneutraaleiksi edelläkävijäkaupungeiksi
 • Pandemia muutti matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia
 • Valtion aluehallinnon rakennetta ja tehtävänjakoa on mahdollista kehittää neljään eri suuntaan
 • Valtion palveluiden saatavuuden vahvistaminen
 • Komissio hyväksyi Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman vuosille 2021-2027

Uutiskirje 8.3.2022

 • Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen: Maakunnasta maailmankartalle
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja jaettiin välittäville toimijoille
 • Kaupunkien innovaatiosopimuksille ja alueiden innovaatioverkostoille vauhtia EU-rahoituksesta
 • Rahoitusta kolmelle seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävälle hankkeelle
 • Aluekehittämisen temaattisten verkostojen ja kehittämisvyöhykkeen kuulumisia

2021

Uutiskirje 25.11.2021

 • Neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen ja erityisasiantuntija Olli Voutilainen: Uusi rakennerahastokausi kiihdyttää ekosysteemisopimusten toteutusta
 • Kehittämisvyöhykkeillä vaikuttavaa alueiden välistä yhteistyötä
 • Syksy on seutukaupunkien toimintaa täynnä
 • Toimialakohtaisen ja alueellisen työvoimatarpeen kartoittamishanke käynnistyy

Uutiskirje 9.9.2021

 • TEM:n neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen: Aluekehittämisen vilkas syksy
 • Aluekehittämisen teemaverkostot ja kehittämisvyöhykkeet 2021 – 2023 valittu
 • Uusi alueiden kehittämisen lainsäädäntö voimaan
 • TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana – ministerityöryhmä linjasi valmistelun periaatteista
 • Harjoittelijana kaupunkipolitiikan pyörteissä

Uutiskirje 14.6.2021

 • KEHA-keskuksen strategiajohtaja Jouko Nieminen: Päätöksenteon tueksi tarvitaan ajantasaista tietoa ja rohkeaa ennakointia
 • Rahoitushaku osaavan työvoiman saamiseksi seutukaupunkeihin on käynnistynyt
 • Mökkibarometri julkaistaan 18.6.2021
 • Kaupunkipolitiikka puhuttaa – Kaupunkifoorum Oulussa 12.-13.10.2021
 • Valtakunnallinen alue-ennakoinnin seminaari

Uutiskirje 22.4.2021

 • Erityisasiantuntija Petra Stenfors: Verkottumisella vaikuttavuutta
 • Alueiden kehittämistä koskevan lainsäädännön uudistaminen etenee
 • Kaupunkipoliittista keskustelua ja sparrailua!
 • Aluekehittämisen pohjana tulee olla vahva tietopohja

Uutiskirje 25.2.2021

 • Aluekehitysjohtaja Johanna Osenius: Alueiden selviytymissuunnitelmiin ja rakennemuutostilanteisiin rahoitusta uudesta ReactEU-välineestä
 • Pohjoismaisen yhteistyön tavoitteena vihreät, kilpailukykyiset ja sosiaalisesti kestävät alueet
 • Ekosysteemisopimukset allekirjoitettiin
 • Kaupunkipolitiikan kumppanuuden toimintamallin valmistelu on käynnistynyt
 • Keskusteluja kaupungeista ja kaupunkikehittämisestä
 • Seutukaupunkifoorumi käynnistyi
 • Valtiosääntöasiantuntija: Norjan mallin mukaisia tukia voisi kokeilla harvaan asutuilla alueilla