Ilmastorahasto vauhdittaa vähähiilisyyttä ja edistää digitalisaatiota


Ilmastorahasto Oy:n toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, vauhdittaa teollisuuden vähähiilisyyttä ja edistää digitalisaatiota. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, tehostaa luonnonvarojen käyttöä ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Yhtiö voi rahoittaa myös muita digitalisaatiohankkeita, jos ne ovat ympäristövaikutuksiltaan vähintään neutraaleja ja niillä voidaan saavuttaa muuta merkittävää yhteiskunnallista hyötyä.

Ilmastorahasto sijoittaa teollisuuteen

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, esimerkiksi uuden ilmastoteknologian demonstraatiovaiheen hankkeet tai pilottilaitokset. Yhtiö voi olla myös mukana erilaisissa datan hyödyntämistä tehostavissa julkisissa alustoissa sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteishankkeissa.

Yhtiö voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä välirahoitusta. Yhtiö voi myös perustaa rahastoja tai olla niissä sijoittajana.

Ilmastorahasto Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö (HE 116/2022). Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta.

Yhtiön toimielimet

Hallitus

 • puheenjohtaja: toimitusjohtaja Perttu Puro, Tradeka
 • varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

 • toimitusjohtaja Mirva Antila, DigiFinland
 • ohjelmajohtaja Kari Hämekoski, Nefco
 • hallitusammattilainen Mammu Kaario
 • kehittämisjohtaja Juho Korpi, ympäristöministeriö
 • liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen, VTT

Sijoitusneuvosto

 • kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö
 • osastopäällikkö Ilona Lundström, työ- ja elinkeinoministeriö
 • viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala, liikenne- ja viestintäministeriö
 • finanssineuvos Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
 • erityisasiantuntija Ilari Valjus, valtiovarainministeriö

Sijoitusneuvoston tehtävänä on muodostaa näkymä valtioneuvoston yhteisistä strategisista tavoitteista Ilmastorahaston toimintaan. Sijoitusneuvosto ei käsittele yksittäisiä sijoitus- tai irtaantumispäätöksiä. Sijoitusneuvosto raportoi vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle, joka ottaa sijoitusneuvoston arvion huomioon osana omistajaohjausprosessia.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Oskari Räikkönen