TEMatiikkaa-blogi

Kuntakokeilut ovat tilaisuus oppia yhteistyöstä ja yhteiskehittämisestä

Käynnissä olevat kuntakokeilut ovat ensimmäinen askel polkua, jossa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan Sanna Marinin...

Kaupunkien kehittämisessä elinvoiman rooli kasvaa ja kumppanuus valtion kanssa vahvistuu

Koko kuntakenttä on muutosten edessä. Erityisesti kaupunkien tehtäväkokonaisuuden painopiste siirtyy, kun hyvinvointialueet muodostetaan ja toisaalta...

Suomi mukana kilpailupolitiikan puolustajien esiinmarssilla

EU:n kilpailupolitiikka ei ole ollut korkeassa kurssissa kaikissa EU-maissa viime vuosien aikana. Se on leimattu joillain ilmansuunnilla jäykäksi, naiiviksi...

No nyt alkaa näyttää pohjoismaiselta

Bruttokansantuotteen jokaisen kysyntäerän kasvu on virittänyt myös työmarkkinat hurjaan pyörteeseen. Kansantuotteen kysyntäerät ovat: yksityinen kulutus,...

Työttömien monialaisista palveluista pitää huolehtia rakenteellisten uudistusten valmistelussa

Valtaosalla työttömistä on vastassaan monimutkaisia ja toisiinsa kytköksissä olevia työllistymisen esteitä, yksi tai useampia. OECD:n tutkimusraportin...

Yksilölliset TE-palvelut edistävät osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä

  Osatyökykyisten työllistymistä voidaan helpottaa, kun heille on tarjolla erityisesti osatyökykyisille räätälöityjä TE-palveluja. Palvelujen on...

Hurjaa liikehdintää työmarkkinoilla

  Kauan sai Suomen talous nilkuttaa finanssikriisin jälkeen. Se mitä me tänään näemme työmarkkinoilla tapahtuvan, on kymmenen nollakasvuvuoden jälkeen...

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma tuo monipuolisia mahdollisuuksia kehittää työllisyyttä ja elinkeinoja

Uusi alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 tuo merkittäviä resursseja toteuttaa Suomen pitkän aikavälin kasvun ja uudistumisen tavoitteita....

Ohjaamot uudistusten äärellä 

Ensimmäinen nuorten matalan kynnyksen palvelupiste Ohjaamo perustettiin vuonna 2015, ja nyt toiminnassa on kaikkiaan 70 Ohjaamoa ympäri maan. Ohjaamot ovat...

Uusia työpaikkoja syntyi myös vuonna 2020

Viime viikolla julkaistiin uusi, vuoden 2020 aineistoon perustuva analyysiraportti toimipaikkojen työnhausta, rekrytoinneista ja niihin liittyvistä...

Hallitus tukee tasapainoista aluekehitystä EU:n kautta

Hallituksen tavoitteena on tukea Suomen eri alueiden tasapainoista kehitystä ja vahvistaa alueellista tasa-arvoa. Aluepolitiikalla vaikutetaan yritysten...

Hallituksen työllisyyspolitiikalla vastataan kohtaanto-ongelmaan ja parannetaan työllisyyttä

Olemme Suomessa nopeasti toipumassa koronan aikaisesta kriisistä ja talous on elpynyt hyvin. Tämä näkyy myös siinä, että meillä on entistä enemmän kysyntää...

Kausityöläisten neuvontapalvelu poikii viisi rikosilmoitusta ja kuusi työsuojelutarkastusta

  Kausityöntekijät ovat suurin Suomessa työssä käyvien ulkomaalaisten ryhmä. Heistä iso osa käy töissä maatiloilla, joissa työsuhteet ovat lyhyitä....

Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Ilmasto- ja energiastrategia painottaa päästötöntä energiaa ja teollisia investointeja 

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla tehtävän ilmasto- ja energiastrategian valmistelun lähtökohtana on Suomen tavoite olla hiilineutraali 2035, ja että...

Osaaminen näkyviin – portfolion avulla?

Meillä jokaisella on paljon osaamista, josta emme ole tietoisia, jota emme osaa pukea sanoiksi tai jonka äärelle emme vain ole tulleet pysähtyneeksi...

Yrittäjyydestä työpaikkoja, elinvoimaa ja kasvua kuntiin

Maamme talous on elpynyt ripeää vauhtia, vaikka koronapandemiatilanne on edelleen haasteellinen. Talous kasvaa ja työllisyys paranee. 1.9. julkistetun...

Puhtaat investoinnit avainroolissa ilmastotyössä - globaalit kannusteet tarpeen

Uunituore IPCC:n raportti on pysäyttävä, mutta ei yllättävä: ilman massiivisia toimia ilmaston lämpenemistä ei saada enää pysäytettyä. Ongelma on...

Ministeri Lintilä: EU:n ilmastopaketin on tuettava investointeja ja uusiutuvan energian tuotantoa

EU-komission ilmastopaketti on valtava koko yhteiskuntaan vaikuttava kokonaisuus, joka vaatii huolellisen läpikäynnin, kun ryhdymme muodostamaan Suomen...

Yritysvastuusääntely etenee

Toukokuussa saimme kuulla, että Euroopan komission lainsäädäntöaloite yritysvastuusta julkaistaan vasta syksyllä, eikä kesällä kuten aiemmin suunniteltiin....

Kestävään kehitykseen tulee suunnata lisää rahoitusta – pilotit etsivät ratkaisuja yksityisten investointien lisäämiseen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen tällä vuosikymmenellä edellyttää merkittäviä muutoksia siihen, miten julkinen ja yksityinen sektori...