Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

100 år av utveckling: Regionutvecklingsdagar i Jyväskylä den 14–15 november

Arbets- och näringsministeriet
14.11.2017 11.40
Pressmeddelande

Cirka 200 regionutvecklare från olika håll i Finland samlas till arbets- och näringsministeriets årliga regionutvecklingsdagar i Jyväskylä den 14–15 oktober 2017. Hundraåriga Finland till ära går evenemanget i år under rubriken 100 år av utveckling i Finland.

Under regionutvecklingsdagarna tar man en titt på regionutvecklingens historia i Finland, men framför allt tittar man på framtiden och funderar på genom vilka recept för framgång och nycklar till tillväxt vi ska bygga Finland mot framtiden.

Rollerna för aktörerna inom regionutveckling kommer att ändras avsevärt i och med landskapsreformen som genomförs 2020. I och med reformen framhävs också betydelsen av en gemensam lägesbild och en delad uppfattning av regionutvecklingen. På seminariet lyfter man fram betydelsen av kunskap och kunskapsledning samt växelverkan mellan olika aktörer.

Kommunerna har även fortsättningsvis ansvar för regionutveckling. Praktiken kommer att visa hur förhållandet till landskapet byggs upp. På evenemanget dryftas hur kommunerna har förberett sig på sin nya roll och sin livskraftsuppgift.

Det dryftas också bland annat hur digitaliseringen och bioekonomin ändrar regionernas utvecklingsutsikter. Dessutom tittar regionutvecklarna på framtiden för regionutvecklingen på europeisk och nordisk nivå samt bedömer hur regionutvecklingen i Finland återspeglas i de nordiska och europeiska referensländerna. Vid evenemanget ges också inspirerande och konkreta exempel på recept för tillväxt och framgång från olika håll i Finland.

Evenemanget ordnas i samarbete av arbets- och näringsministeriet, Mellersta Finlands förbund, NTM-centralen i Mellersta Finland och Jyväskylä stad.

Regionutvecklingsdagarna kan följas i webbsändning på adressen www.tem.fi/aluekehittamispaivat2017. (på finska)

På webbsidorna kan man delta i diskussionen vid evenemanget via kommentarfältet. Det går också att delta i diskussionen på Twitter med taggen #aluekehitys.

Ytterligare upplysningar:
Marja-Riitta Pihlman, överdirektör, ANM, tfn 029 50 49208
Tarja Reivonen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 50 64942

Tillbaka till toppen