Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

En arbetsgrupp har tillsatts för att stödja en reform av gruvlagen

Arbets- och näringsministeriet
20.2.2020 13.19
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att stödja en reform av gruvlagen. Syftet med lagreformen är att förbättra miljöskyddet och verksamhetsförutsättningarna i anslutning till gruvor. Regeringen vill även stärka acceptansen för gruvor lokalt och parternas möjligheter till påverkan.

Arbetsgruppen behandlar en reform av gruvlagen och följer hur lagstiftningsprojekt som gäller gruvornas verksamhet framskrider. Reformen av gruvlagen baserar sig på regeringsprogrammet. Arbets- och näringsministeriet tillsatte i oktober 2019 ett lagberedningsprojekt som tar sikte på att genomföra skrivningarna i regeringsprogrammet, som den tillsatta arbetsgruppen för sin del stöder.

– När regleringen inom gruvbranschen reformeras ska många särintressen beaktas. Vi är nöjda att vi har fått en täckande representation från de centrala intressentgrupperna inom branschen i den arbetsgrupp som tillsatts till stöd för projektet, säger arbetsgruppens ordförande avdelningschef Ilona Lundström.

Arbetsgruppen består av följande aktörer: arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Sametinget, landskapen, NTM-centralerna, regionförvaltningsverken, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Geologiska forskningscentralen, Renbeteslagsföreningen, Finlands Kommunförbund rf, Gruvindustri rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Turism- och Restaurangförbundet rf och Teknologiindustrin rf.

Lagstiftningen som bereds som tjänsteuppdrag stöds därtill av den utredning om hur väl gruvlagen fungerar som blev klar i juni ifjol och utarbetades av juris doktor Pekka Vihervuori. Arbetsgruppens mandattid går ut 30.11.2020. Avsikten är att regeringens proposition om reform av gruvlagen lämnas till riksdagen i december.

Ytterligare upplysningar:

Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186 (på plats mån 24.2), [email protected]
Niklas Vartiainen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7317, [email protected]

Tillbaka till toppen