Hyppää sisältöön

Työryhmä tukemaan kaivoslain uudistamista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2020 13.19
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän tukemaan kaivoslain kehittämistä. Lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa kaivosten ympäristönsuojelua ja toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallitus haluaa vahvistaa kaivosten hyväksyttävyyttä paikallisesti ja asianosaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Työryhmä käsittelee kaivoslain uudistamista ja seuraa myös muiden, kaivosten toimintaan liittyvien lainsäädäntöhankkeiden etenemistä. Kaivoslain uudistaminen perustuu hallitusohjelmaan. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuussa 2019 hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoon tähtäävän lainvalmisteluhankkeen, jota asetettu työryhmä osaltansa tukee.

– Kun kaivosalan sääntelyä uudistetaan, on huomioitava useita, toisinaan toisistaan eriäviä intressejä. Olemme tyytyväisiä, että hankkeen tueksi asetettuun työryhmään on saatu kattava edustus toimialan keskeisistä sidosryhmistä, sanoo työryhmän puheenjohtaja osastopäällikkö Ilona Lundström.

Työryhmä koostuu seuraavista tahoista: työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, saamelaiskäräjät, maakunnat, ELY-keskukset, aluehallintovirastot, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Geologian tutkimuskeskus, Paliskuntain yhdistys, Suomen Kuntaliitto ry, Kaivosteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Teknologiateollisuus ry.

Lisäksi virkamiestyönä tehtävää lainvalmistelua tukee viime kesäkuussa valmistunut OTT Pekka Vihervuoren laatima kaivoslain toimivuutta tarkasteleva selvitys. Työryhmän toimikausi päättyy 30.11.2020. Hallituksen esitys kaivoslain uudistamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa.

Lisätietoja:

osastopäällikkö Ilona Lundström, TEM, p. 029 504 7186 (paikalla ma 24.2.), [email protected]
johtava asiantuntija Niklas Vartiainen, TEM, p. 029 504 7317, [email protected]

 
Sivun alkuun