Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen fördelade 357 miljoner euro för att sätta fart på tillväxten

Arbets- och näringsministeriet
2.2.2017 11.38
Pressmeddelande

Regeringen beslutade den 2 februari 2017 om fördelningen av finansieringen från EU:s strukturfonder och statens medfinansiering för 2017 som ska användas till stöd för projekt i enlighet med strukturfondsprogrammet. Regeringen fördelade samtidigt också medlen för åtgärder inom regionala innovationer och försök (AIKO) för i år. .

Med hjälp av strukturfonderna stöds främjandet av hållbar tillväxt och sysselsättning. Nu fördelades 346 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) till regionerna. NTM-centralerna och landskapsförbunden fattar beslut om användningen av medlen.

Finansieringen prioriterar i år särskilt internationalisering i små och medelstora företag, integration och främjande av ungdomssysselsättning. Resultaten av projekten syns som långsiktiga effekter inom många sektorer, säger näringsminister Mika Lintilä.

Utvecklingen av Lapplandsturismen har under de senaste tio åren finansierats med cirka 60 miljoner euro. Antalet internationella övernattningar har samtidigt fördubblats och i och med att kineserna blivit intresserade fortsätter boomen att växa. Navigator-verksamheten är för många ungdomar den första dörren på vägen mot deras egna mål: arbete, utbildning, vardag och liv. Med EU-pengar åstadkommer man mycket gott, när en fungerande idé, finansiering och kunniga yrkesmänniskor förenas, påpekar Lintilä.

AIKO-medel för snabba och djärva öppningar och försök

En åtgärd inom regionala innovationer och försök (AIKO) stöder förnyelse baserad på regionernas starka sidor i syfte att trygga tillväxt och sysselsättning. AIKO-åtgärderna sår frön och strukturfondsprojekten ser till att de växer.

För detta år finns det 11 miljoner euro statlig finansiering. Av de nya öppningarna och försöken gallras de bästa idéerna fram och skapar nya arbetstillfällen och former av företagande, konstaterar minister Lintilä.

Med AIKO-medel har man bl.a. understött potatisodling som Naturresurscentralen Luke testat i gruvan i Pyhäsalmi. Upphörandet av gruvdriften har lett till att nya möjligheter till affärsverksamhet sökts. I gruvutrymmena byggs upp en forsknings- och produktutvecklingsmiljö där växtproduktion kan testas. Med ny produktionsteknik och i den nya produktionsmiljön är det möjligt att trygga tillgången på växtbaserade råvaror och en jämn kvalitet på råvaran året runt.

Hälften av AIKO-finansieringen används för statens samt städernas, tillväxtkorridorernas och temanätverkens tillväxtavtal och hälften för landskapens åtgärder inom den förutsedda strukturomvandlingen.

Den fördelade finansieringen utgör en helhet som knyter till varandra: AIKO-åtgärderna sår frön och strukturfondsprojekten skapar ett gott tillväxtunderlag. EU-finansieringen under programperioden 2014–2020 är totalt 1,5 miljarder.

Anslagsfördelningen till olika regioner finns på ANM:s webbsida på adressen  https://tem.fi/maararahajaot

Ytterligare upplysningar:
Johanna Osenius, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 4937

Mika Lintilä spetsprojekt
Tillbaka till toppen