Hoppa till innehåll

Infrastrukturstöd hjälper att bygga fler laddnings- och tankningsstationer för el-, gas- och vätedrivna fordon

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 14.03
Pressmeddelande
Biokaasun tankkauspistooli auton tankkausliittymään työnnettynä

Statsrådet utfärdade den 17 mars 2022 en förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025. Målet är att öka användningen av dessa alternativa drivmedel i vägtrafiken genom att bevilja stöd för byggande av flera laddnings- och tankningsstationer.

För detta har i statsbudgeten för 2022 anvisats ett treårigt reservationsanslag på 13,2 miljoner euro. Åren 2022–2023 beviljas stödet som en del av planen för återhämtning och resiliens enligt Finlands program för hållbar tillväxt. Därefter bygger finansieringen på nationella medel som fastställs i statsbudgeten och planen för de offentliga finanserna. 

Förordningens innehåll är i stort sett förenligt med förordningen om det stödprogram som genomfördes 2018–2021. Infrastrukturstödet kommer även i fortsättningen att beviljas utifrån ett anbudsförfarande. Energimyndigheten fortsätter som statsbidragsmyndighet. Stöd beviljas  för investeringar i laddningsstationer för eldrivna fordon och i tankningsstationer för gas- och vätedrivna fordon. Förordningen har utfärdats med stöd av statsunderstödslagen.

Infrastrukturstödet ska bidra till att genomföra färdplanen för fossilfria transporter och Finlands återhämtnings- och resiliensplan och på så vis till att minska utsläpp av växthusgaser.

Att börja använda andra drivmedel i trafiken än fossil bensin och diesel kräver enligt färdplanen för fossilfria transporter offentliga laddningsstationer för eldrivna fordon och tankningsinfrastruktur för gasdrivna fordon över hela landet. Det har bedömts att infrastrukturstöd är nödvändiga åtminstone fram till mitten av 2020-talet. Därefter kan el- och gasdrivna fordon vara så vanliga att infrastrukturen helt kan byggas på marknadsvillkor. 

Bästa investeringsprojekt i fem olika kategorier ska väljas genom ett anbudsförfarande

De kostnadseffektivaste och genomslagskraftigaste investeringsprojekten väljs ut i ett anbudsförfarande som ordnas av Energimyndigheten. Anbuden delas in i fem olika grupper där anbuden konkurrerar sinsemellan: 

  • Anbud om investeringsprojekt som gäller laddningspunkter för snabbladdning av fordon (grupp 1)
  • anbud om investeringsprojekt som gäller  laddningspunkter för lokal kollektivtrafik (grupp 2)
  • anbud om investeringsprojekt som gäller  tankningsstationer för komprimerad biogas (grupp 3)
  • anbud om investeringsprojekt som gäller tankningsstationer för kondenserad biogas (grupp 4)
  • anbud om investeringsprojekt som gäller tankningsstationer för förnybart väte (grupp 5) 

Stöd beviljas för de bästa projekten i varje grupp i enlighet med gruppernas anslag. Stödprogrammet innehåller flera villkor och begränsningar för att se till att anbudsförfarandet lyckas och leder till ett optimalt resultat. Ett ytterligare mål är att minimera stödprogrammets snedvridande inverkan på konkurrensen och marknaden. 

Förordningen är i kraft 17.3.2022–31.12.2025. När det gäller laddningspunkter för lokal kollektivtrafik (grupp 2) och tankningsstationer för biogas (grupperna 3 och 4) ska stödprogrammet i förväg notifieras hos kommissionen, vilket innebär att de bestämmelser som rör dessa grupper träder i kraft först efter kommissionens godkännande. 

Mer information: 
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, tfn 029 504 7092
 

Tillbaka till toppen