Alterneringsledighet och alterneringsersättning

Arbets- och näringsministeriet leder, styr och utvecklar verkställigheten av alterneringsledigheten i fråga om arbetskraftspolitiska ärenden och social- och hälsovårdsministeriet i fråga om ärenden som gäller alterneringsersättning.

Alterneringsledigheten ger

  • arbetstagaren en möjlighet att förbättra sin motivation och arbetshälsa
  • en arbetslös arbetssökande en möjlighet att få arbetserfarenhet och upprätthålla och utveckla sina arbetsmarknadsfärdigheter
  • arbetsgivare en möjlighet att få flexibilitet och ny kompetens på arbetsplatsen.

Arbetstagaren och arbetsgivaren ingår ett avtal om arbetstagarens alterneringsledighet. Arbetstagaren kan använda ledigheten efter eget tycke. Under alterneringsledigheten är arbetstagarens anställningsförhållande vilande.

Arbetsgivaren ska anställa en vikarie för alterneringsledighetstiden. Som vikarie godkänns endast en person som är arbetslös arbetssökande vid en arbets- och näringsbyrå.

Den som är alterneringsledig betalas en alterneringsersättning under ledigheten. Alterneringsersättningen betalas av en arbetslöshetskassa eller av Folkpensionsanstalten.

Närmare information om villkoren för alterneringsledighet fås från arbets- och näringsbyrån, arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten.