Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Jukka Ahtela tillförordnad riksförlikningsman

Arbets- och näringsministerietValtakunnansovittelijan toimisto
9.5.2018 12.50
Pressmeddelande

Arbetsminister Jari Lindström utnämnde den 9 maj 2018 juris kandidat, vicehäradshövding Jukka Ahtela till tillförordnad riksförlikningsman fr.o.m. den 12 maj 2018. Han är tillförordnad tills tjänsten som riksförlikningsman har tillsatts.

Minna Helle har varit utnämnd till riksförlikningsman för perioden 1 januari 2015–31 december 2018, men hon meddelade arbets- och näringsministeriet den 27 april 2018 att hon säger upp sig från tjänsten fr.o.m. den 12 maj 2018. Ministeriet har inlett åtgärder för att åter tillsätta tjänsten som riksförlikningsman. 

Ahtela har varit ställföreträdande riksförlikningsman sedan den 15 oktober 2017. Han uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten i och med att han har en högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsfunktionerna.

Ytterligare upplysningar:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 988

Tillbaka till toppen