Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Varför når sysselsättningsgraden i Finland inte samma nivå som i de övriga nordiska länderna?

Arbets- och näringsministeriet
30.4.2019 11.38 | Publicerad på svenska 2.5.2019 kl. 14.57
Pressmeddelande

Man har vant sig vid att se de nordiska länderna – framför allt Finland – som föregångare i flera goda saker i världen. Nu hamnar dock Finland efter de övriga nordiska länderna i fråga om sysselsättningsgraden. Så här har det varit på lång sikt endast i fråga om de äldre. Det som är nytt är att Finland för närvarande hamnar efter de övriga nordiska länderna inom samtliga utbildningsnivåer (grund-, mellan- och högre nivåerna) och i alla åldersgrupper i fråga om både män och kvinnor.

Uppgifterna framgår av analysen ”Työllisyysaste-erot Pohjoismaissa ja eräitä taustatekijöitä niille” (Skillnader i sysselsättningsgrad i de nordiska länderna och vissa bakgrundsfaktorer till dem) som gjorts av Johanna Alatalo, Liisa Larja och Heikki Räisänen. I analysen beskrivs skillnader i sysselsättningsgrad mellan de nordiska länderna, sysselsättningsdrag och granskas den ekonomiska utvecklingen, rollen för produktiviteten, lönerna och näringslivsstrukturen, samt rollen för vissa arbetsmarknadsinstitutioner bakom utvecklingen på arbetsmarknaden.

Omvandlat till heltidsarbete hamnar inte Finlands sysselsättningsgrad sist av de nordiska länderna, utan passerar Danmark, i fråga om kvinnor går dessutom förbi Norge.

– I fråga om sysselsättningsfrekvens ligger vi sist, men vi arbetar i viss mån mer än i Danmark och i fråga om kvinnor i Norge. Resultatet beror delvis på den lägsta deltidssysselsättningen i Norden. Även om vi har få som arbetar deltid arbetar fler av dem mot sin vilja jämfört med andra, berättar forskningsdirektör Heikki Räisänen. I Finland finns det även relativt många människor i arbetsför ålder som står utanför arbetskraften. Före finanskrisen låg Finland i täten av de nordiska länderna när det gäller andelen 30–34-åringar som har högre utbildning, nu tydligt sist. Utbildningsnivån håller på att stagnera.

– Den ekonomiska tillväxten i Finland har efter finanskrisen legat efter de övriga nordiska länderna fram till 2016. Alldeles under de senaste åren har vi tagit in på de övriga nordiska länderna och därmed har Finland klarat sig väl vid en jämförelse på kort sikt samt både i fråga om arbetets produktivitet och arbetsinsats. Utmaningarna som gäller produktivitet och tillväxt på lång sikt är dock oförändrade, säger konsultativa tjänstemannen Johanna Alatalo.

Av analysen framgår intressanta uppgifter om rollen för vissa arbetsmarknadsinstitutioner. I fråga om anställningsskydd har Finland den näst liberalaste regleringen i de nordiska länderna efter Island. Anställningens genomsnittliga varaktighet är den längsta i Finland av de nordiska länderna, vilket tyder på ringa dynamik vid kortsiktiga anställningar. Organiseringsgraden bland arbetstagare håller tillsammans med Danmark och Sverige en genomsnittlig nivå. Inom ramen för den arbetskraftspolitiska finansieringen har Finland ett överlägset arbetskraftstal år 2016. Även om andelen sedermera har sjunkit är Finlands särdrag en till sin struktur avsevärt passiv arbetskraftspolitik, dvs. en politik som fokuserar på utkomstskyddet för arbetslösa.

Den starkt utbildningsbetonade profilen inom aktiveringspolitiken i Finland är också mycket annorlunda jämfört med de övriga nordiska länderna. Sverige satsar på stödarbete och Danmark på åtgärder för partiellt arbetsföra och även utbildning. Utgiftsdelen för aktiveringspolitiken har hos oss endast varit en tredjedel medan den som bäst uppgår till två tredjedelar i Norden.

– Finansieringen av den offentliga arbetskraftsservicen i Finland är i nordiskt hänseende knapp. Den är dock avgörande för att hela arbetskraftspolitiken ska lyckas, säger Räisänen.

Länk till publikationen: https://tem.fi/julkaisulista?subject=tem-analyysit

Ytterligare information:

Heikki Räisänen, forskningsdirektör, [email protected], tfn 029 50 47118
Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 029 50 48084
Liisa Larja, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 50 47036

Tillbaka till toppen