Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ministrarna Lintilä och Lindström på företagardagen: Vi behöver fler unga företagare

Arbets- och näringsministeriet
5.9.2017 11.00 | Publicerad på svenska 5.9.2017 kl. 11.37
Pressmeddelande

Åtgärder för att öka företagsamhetsfostran för unga och säkerställa förutsättningarna för företagande betonas i regeringens reviderade paket för företagande. Man vill även främja ägarskiften i företag.

– Företagsamhet är en av nyckelfaktorerna bakom välfärden, ekonomin och regionernas livskraft i Finland. Så här under jubileumsåret för vår självständighet riktas våra blickar särskilt mot dem som ska forma de följande hundra åren. Vi behöver fler unga, motiverade och innovativa företagare för att stödja tillväxten i vårt land, konstaterar näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström.

Den typiska företagaren i Finland är ganska gammal. Finländska unga förhåller sig positivt till företagande, men ändå finns det relativt få unga företagare.

Åtgärder för att öka företagsamhetsfostran för unga och säkerställa förutsättningarna för företagande betonas i regeringens reviderade paket för företagande. På hösten är det meningen att man tillsammans med organisationer och samarbetspartner ska utforma konkreta behövliga åtgärder.

De företagarverkstäder för unga som ordnas i form av arbetskraftsutbildning ger en bra grund för företagande. Där får de unga kunskap om företagande, nätverk och stöd från en erfaren coach så att de ska kunna planera och starta ett eget företag.

– Företagarverkstäderna för unga har gett goda resultat. Mer än hälften av dem som deltagit i verkstäderna har antingen redan startat ett företag eller tänker starta ett företag under det kommande året. Hälften av dem som redan har startat ett företag har gjort det med hjälp av startpeng, berättar arbetsminister Lindström.

Många finländska företag står inför ett ägarskifte på grund av att företagaren börjar bli gammal. Om dessa företag inte hittar nya företagare som vill ta över, kan tusentals livskraftiga företag bli tvungna att avsluta sin verksamhet. Det skulle ha betydande effekter på sysselsättningen.

– Ägarskiften innebär en god möjlighet för i synnerhet unga och invandrare att fortsätta driva befintliga företag. Ett ägarskifte kan också innebära nya möjligheter till tillväxt och internationalisering för företaget i fråga. Detta alternativ borde framhållas mer, understryker minister Lintilä.

Vid sin halvtidsöverläggning beslutade regeringen att främja ägarskiften i företag genom att som en del av paketet för företagande anvisa 400 000 euro för projektverksamhet 2018.

Vid halvtidsöverläggningen fattade man också beslut om andra åtgärder för att främja företagande, bl.a. att underlätta arbetslösas rätt att starta företagsverksamhet medan de får utkomstskydd för arbetslösa. Dessutom ska det inledas ett projekt som syftar till att underlätta för företagen att anställa sin första arbetstagare. I projektet får företagarna utveckla sina arbetsgivarfärdigheter och sitt rekryteringskunnande.

Företagardagen har firats sedan den 5 september 1997. Ansvarig arrangör för företagardagens huvudevenemang är stiftelsen Yrittäjän Päivä. Bakom stiftelsen står många företag och aktörer från det finländska näringslivet. Läs mer här: https://www.yrittajanpaiva.fi

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236

Jari Lindström Mika Lintilä spetsprojekt
Tillbaka till toppen