Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Genom stora förändringar skapas ny slags tillväxt

Arbets- och näringsministeriet
4.6.2018 9.21
Pressmeddelande

I arbets- och näringsministeriets framtidsöversikt beskrivs förändringar som är centrala med tanke på Finlands välfärd och tillväxtpolitik utifrån fem teman.

– Inom de teman vi valt råder en brytningstid: intäktsmodellerna, sätten att utföra arbete och producera offentliga tjänster, energisystemet och städernas roll i den nya verksamhetsmiljön är under förändring. I alla dessa ligger också en möjlighet till tillväxt. Det förutsätter dock att Finland fattar modiga beslut som leder till förnyelse, understryker kanslichef Jari Gustafsson.

– Alla dessa teman och förändringar är så stora och även globalt sett genomgripande att lösningarna förutsätter allt tätare och nya typer av samarbete inte bara inom förvaltningen utan också mellan den offentliga och den privata sektorn. Med vår framtidsöversikt bjuder vi in alla ministerier att skapa hållbar tillväxt, fortsätter kanslichefen.

Under följande regeringsperioder inverkar fortfarande den globala ekonomiska utvecklingen och de tekniska omvälvningarna på den ekonomiska utvecklingen i Finland. Det märks genom förändrade värdekedjor inom ekonomin, när ny teknik bryter företagens och medborgarnas traditionella intäktsmodeller. Det märks som en brytningstid inom arbetslivet, när de traditionella rollerna på arbetsmarknaden förändras.

Inom energipolitiken påskyndar klimatförändringen en övergång till förnybara, utsläppssnåla energikällor. Detta skapar också möjligheter för finländska företag inom energiteknik att öka sin export och internationaliseras.  Urbaniseringen fortsätter och påverkar därigenom landskapens utveckling och deras roll som motorer för tillväxt. De fem temana i arbets- och näringsministeriets framtidsöversikt baserar sig på dessa förändringsfaktorer.

– Syftet med framtidsarbete är inte att förutspå vad som kommer att hända i framtiden, utan att stödja förberedelserna inför olika förändringsförlopp samt kritiskt och med beaktande av dessa eventuella förändringar granska de beslut som nu fattas, berättar kanslichef Gustafsson.

Arbets- och näringsministeriets framtidsöversikt Murroksesta uuteen kasvuun finns på adressen vnk.fi/tulevaisuuskatsaukset.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 400

Tillbaka till toppen