Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Murroksesta nousee uudenlainen kasvu

Työ- ja elinkeinoministeriö
4.6.2018 9.21
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsaus kuvaa viidellä teemalla muutoksia, jotka ovat Suomen hyvinvoinnin ja kasvupolitiikan kannalta keskeisiä.

– Valitsemissamme teemoissa on kyse murroksesta: muutoksessa ovat ansaintalogiikka, työn tekemisen ja julkisten palvelujen tuottamisen tavat, energiajärjestelmä ja kaupunkien rooli uudessa toimintaympäristössä. Näissä kaikissa piilee mahdollisuus myös kasvuun. Se edellyttää kuitenkin Suomelta rohkeita päätöksiä uudistumiseen, korostaa kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

– Kaikki nämä teemat ja muutokset ovat niin isoja ja globaalistikin läpäiseviä, että ratkaisut edellyttävät yhä tiiviimpää yhteistyötä paitsi hallinnossa myös uudenlaista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Kutsummekin tulevaisuuskatsauksellamme kaikki ministeriöt mukaan kestävän kasvun tekemiseen, kansliapäällikkö jatkaa

Seuraavien hallituskausien aikana Suomen talouden kehitykseen vaikuttavat edelleen voimakkaasti globaali talouskehitys ja teknologioiden murros. Se näkyy talouden arvoketjujen muuttumisena, kun uudet teknologiat murtavat yritysten ja kansalaisten perinteisiä ansaintamalleja. Se näkyy työn murroksena, kun perinteiset työmarkkinaroolit muuttuvat.

Ilmastomuutos nopeuttaa energiapolitiikassa siirtymistä uusiutuviin, vähäpäästöisiin energialähteisiin. Tämä myös luo mahdollisuuksia suomalaisten energiateknologian yritysten vientimahdollisuuksien kasvuun ja yritysten kansainvälistymiseen.  Kaupungistuminen jatkuu vaikuttaen maakuntien kehitykseen ja niiden rooliin kasvun moottoreina. Näihin muutostekijöihin perustuu työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsauksen viisi teemaa.

–  Tulevaisuustyön tarkoitus ei ole ennustaa mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, vaan auttaa valmistautumaan erilaisiin muutoskulkuihin ja tarkastelemaan kriittisesti nyt tehtäviä päätöksiä näiden mahdollisten muutosten kautta, kansliapäällikkö Gustafsson kertoo.

Tutustu työ- ja elinkeinoministeriön tulevaisuuskatsaukseen Murroksesta uuteen kasvuun

Lisätiedot:
kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM, p. 029 504 7400

Sivun alkuun