Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

De nordiska arbetsministrarna går igenom effekterna av #metoo-kampanjen

Arbets- och näringsministeriet
10.4.2018 14.45
Pressmeddelande

De nordiska arbetslivsministrarna sammanträder i Stockholm den 13 april 2018. Frågor som tas upp är #metoo-kampanjen, invandrarkvinnors integration i arbetslivet samt social dumpning. På mötet representeras Finland av arbetsminister Jari Lindström.

Kvällen före mötet diskuterar ministrarna vid en supé #metoo-kampanjen och dess effekter på ländernas arbetsliv. Inledningsanförandet i temat hålls av direktör Anna Söderbäck vid Konstnärsnämnden i Sverige.

- I Finland har man upplevt att det största problemet är tystnadskulturen kring sexuella trakasserier, inte så mycket lagstiftningen. Uppmärksamhet bör fästas vid attitydklimatet och utvecklingen av arbetsplatsernas interna praxis. Tröskeln för att anmäla trakasserier och att reda ut trakasserifall måste genuint vara låg, konstaterar Lindström.

Social dumpning tas upp vid ministerrådet

Diskussionstemat för det egentliga ministerrådet är social dumpning. Ministrarna ska utifrån diskussionen lämna en gemensam resolution i frågan. Där konstateras att det väsentliga är att företagen har lika konkurrensvillkor och att arbetslivets spelregler följs.

De nordiska länderna har långa traditioner när det gäller utbyte av information och god praxis samt samverkan även i dessa frågor. Ingen enskild åtgärd kan förhindra problem och fusk helt. Finland har till exempel lyckats inom byggbranschen genom att bestämmelserna utvecklats på ett övergripande sätt i långsiktigt arbete tillsammans med myndigheter och organisationer.

På mötet behandlas också aktuella EU-frågor, som den här gången är kommissionens färska förslag om en europeisk arbetsmyndighet samt förslaget till direktiv om villkor i anställningsförhållanden.

På Sveriges ordförandeskapskonferens är temat invandrarkvinnors integration i arbetslivet.  OECD:s direktör Stefano Scarpetta presenterar resultaten av en OECD-undersökning som kommer att publiceras senare. Temat är invandrarkvinnors integration. Det lönar sig att satsa på integration av invandrarkvinnor som tar hand om sina barn hemma, eftersom det inte bara bidrar till kvinnornas jämställdhet och självbestämmanderätt utan också till barnens integration.

Ytterligare upplysningar:
Lippe Koivuneva, regeringsråd, ANM, tfn 050 396 0076
Anna Bruun konsultativ tjänsteman (integration av invandrare), ANM, tfn 029 504 8254

Tillbaka till toppen