Hyppää sisältöön

Pohjoismaiden työministerit pureutuvat #metoo–kampanjan vaikutuksiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.4.2018 14.45
Tiedote

Pohjoismaiden työelämäalan ministerit kokoontuvat Tukholmassa 13.4.2018. Esillä ovat #metoo–kampanja, maahanmuuttajanaisten kotoutuminen työelämään sekä sosiaalinen polkumyynti. Suomea kokouksessa edustaa työministeri Jari Lindström.

Kokousta edeltävänä iltana ministerit keskustelevat illallisella #metoo–kampanjasta ja sen vaikutuksesta maiden työelämään. Teemaan johdattaa Ruotsin Konstnärsnämndenin johtaja Anna Söderbäck.

-Suomessa suurimmaksi ongelmaksi on koettu seksuaaliseen häirintään liittyvä vaikenemisen kulttuuri, ei niinkään lainsäädäntö. Huomiota tulisi kiinnittää asenneilmapiirin ja työpaikkojen sisäisten käytäntöjen kehittämiseen. Kynnys häirinnästä ilmoittamiseen ja häirintätilanteiden selvittämiseen pitää olla aidosti matala, toteaa Lindström.

Sosiaalinen polkumyynti esillä ministerineuvostossa

Varsinaisen ministerineuvoston keskusteluteemana on sosiaalinen polkumyynti. Ministerit antavat keskustelun pohjalta yhteisen julkilausuman asiassa, jossa olennaiseksi nostetaan se, että yritysten kilpailuolosuhteet ovat tasapuoliset ja työelämän pelisääntöjä noudatetaan

Pohjoismailla on pitkät perinteet tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisessa ja yhdessä toimimisessa myös näissä asioissa. Mikään yksittäinen toimi ei pysty estämään ongelmia ja väärinkäytöksiä kokonaan. Esimerkiksi Suomessa rakennusalalla on onnistuttu kehittämällä sääntely-ympäristöä kokonaisvaltaisesti yhdessä viranomaisten ja järjestöjen kesken pitkäjänteisellä työllä.

Kokouksessa esillä on myös ajankohtaisia EU–asioita, jotka tällä kertaa ovat komission tuore ehdotus Euroopan työmarkkinaviranomaisesta sekä työsuhteen ehtoja koskeva direktiiviehdotus.

Ruotsin puheenjohtajuuskonferenssissa aiheena on maahanmuuttajanaisten kotoutuminen työelämään. OECD:n johtaja Stefano Scarpetta esittelee tuloksia myöhemmin julkistettavasta OECD:n tutkimuksesta, jonka aiheena on maahanmuuttajanaisten kotoutuminen. Kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajanaisten kotoutumiseen kannattaa panostaa, sillä se edistää paitsi naisten tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta myös lasten kotoutumista.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Lippe Koivuneva, TEM, p. 050 396 0076
neuvotteleva virkamies Anna Bruun (maahanmuuttajien kotouttaminen), TEM, p. 029 504 8254

 
Sivun alkuun