Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen föreslår en förbättring av resenärens konsumentskydd när resepaketet ställs in på grund av coronavirusepidemin

Arbets- och näringsministeriet
3.9.2020 13.26
Pressmeddelande
Två personer med resväskor på ett hotell

Regeringen föreslår att resenären när resepaketet ställs in ska kunna få ersättning av staten för de avgifter som han eller hon betalat till researrangören. Ersättning kan också fås för en resekupong som tagits emot i stället för återbetalning. I normala fall är researrangören skyldig att återbetala avgifterna eller resekupongens värde. Den temporära lagen ska tillämpas på situationer där researrangören har försatts i konkurs och inställningen av paketresan beror på coronavirusepidemi.

Genom lagen tryggas konsumenternas jämlika ställning om researrangören går i konkurs. Återbetalningar av resor som ställts in på grund av coronavirusepidemin och resekuponger som ett alternativ till dessa omfattas för närvarande inte av skydd vid obestånd, dvs. säkerheter. Konsumenter vars inställda paketresa beror på coronavirusepidemi har därför haft en annan ställning än konsumenter vars inställda resa är en direkt följd av arrangörens insolvens.

Resenärens rätt att få tillbaka sina pengar

I en situation till följd av coronavirusepidemin har resenären på grund av att resenären själv eller researrangören annullerat resan rätt att få tillbaka sina pengar i sin helhet utan obefogat dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att paketreseavtalet frånträtts. Priset på en paketresa kan återbetalas i pengar eller med resenärens samtycke som en resekupong. En paketresa uppkommer t.ex. när resenären köper minst två resetjänster för samma resa eller semester till ett gemensamt pris, oftast transport och inkvartering.

Ersättning som beviljas av staten kan fås endast för fordringar som inte kan ersättas med säkerheter som researrangören ställt. Resenären har inte rätt till ersättning om han eller hon får ersättning med stöd av någon annan lag eller något annat avtal, t.ex. ett kreditkortsbolag. Beslut om utbetalning av ersättning fattas av Konkurrens- och konsumentverket.

Lagändringen förbättrar resekupongernas användbarhet

Målet är att göra mottagandet av resekuponger till ett jämlikt alternativ för konsumenterna till återbetalning av priset i pengar. Möjligheten till ersättning minskar de risker som mottagandet av en resekupong medför för resenären. En mer omfattande användning av resekuponger kan å sin sida underlätta researrangörernas ekonomiska svårigheter. Kommissionen har därför rekommenderat medlemsstaterna åtgärder för att göra resekuponger mer attraktiva.

Regeringen lämnade den 3 september 2020 en proposition med förslag till temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster. Lagen ska tillämpas på fordringar som uppkommit efter det att de nationella reserestriktionerna fastställdes, dvs. efter den 16 mars 2020. Lagen ska gälla till och med den 31 december 2022. Propositionen hänför sig till statens femte tilläggsbudgetproposition för 2020.

Ytterligare information:

Sari Alho, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 007

Tillbaka till toppen